Я студент з України і мені потрібна допомога

Rok 2011, ktorý Európska Únia vyhlásia za „Európsky rok dobrovoľníctva“, košická pobočka Úsmev ako dar spolu s dobrovoľníkmi slávnostne zahájili novoročnou kapustnicou dňa 13.1.2011.

Na podujatie prijali pozvanie aj externí pracovníci a vzácni priatelia spoločnosti. Hlavnou myšlienkou tejto už peknej tradície je poďakovanie dobrovoľníkom za ich neoceniteľnú prácu a motivácia k ďalšej činnosti.

Súčasťou programu bolo slávnostné ocenenie dobrovoľníkov v štyroch kategóriách. V kategórii Anjelský tím roku 2010 si ocenenie prišli prevziať „anjeli“, ktorí ako tím vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v detskom domove v Žakarovciach. Kategória „Anjel roka 2010’’ ma dvoch ocenených: Martinku Dulebovú, za dobrovoľnícku prácu vykonávanú prioritne v detskom domove na Hurbanovej ulici v Košiciach a Katku Feckovú, za dobrovoľnícku činnosť v Centre Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. Ďalšou kategóriou je „Mentor roka 2010’’, ktorá súvisí s prebiehajúcim programom Mentoring v Centre Dorka.

Toto ocenenie získala tento rok dobrovoľníčka Soňa Hološová. Špeciálnym ocenením večera bolo ocenenie „Anjelské stálice’’, ktoré patrí trom dobrovoľníkom – Zuzke Tarrovej, Majke Žigrajovej a Rolandovi Onofrejovi – za ich neoceniteľnú dlhoročnú systematickú anjelskú prácu v detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach.
„Volunteer! Make a difference’’ – toto je slogan, ktorý reprezentuje Európsky rok 2011.

„Staňme sa dobrovoľníkmi! Zmena je v našich rukách’’- každý dobrovoľník má možnosť niečo zmeniť, „Urobiť z čiernobieleho niečo farebné“ A tak ako si Ty, každý jeden dobrovoľník Úsmevák jedinečný, výnimočnej farby, tak takýto pocit, svoj farebný svet, môžeš priniesť aj deťom z detských domovov. Pocit, že sú jedinečné. A za to Ti patrí veľké Ďakujem.

Autor: Ing. Michaela Sabolová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.