Я студент з України і мені потрібна допомога

Dňa 09.07.2016 sme sa zišli spolu s mladými dospelými z Centra pre obnovu rodiny Dorka, n.o.  na Alpinke v Košiciach. Cieľom celého stretnutia bolo zamerať sa hlavne na kooperáciu  a kompetíciu (súťaživosť) členov skupiny, na ich praktický nácvik, prostredníctvom ktorých môžu rozvíjať svoj osobný potenciál.

Prostredníctvom aktivít vnímali dôležitosť vzájomnej spolupráce súťaživosti  a tímovosti. Po každej aktivite sa rozvinula bohatá diskusia. Medzi mladými dospelými sú veľmi šikovní kuchári, ktorí sa podujali na príprave chutného gulášu. Celý deň sa niesol v dobrej nálade , smiechu. Takto sme prežili jeden z letných prázdninových dní, ktorý mladí dospelí aj ocenili pozitívnou spätnou väzbou.  Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoznanie sa s mladými dospelými aj z iných Detských domovov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.