Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice – DORKA – Centrum pre obnovu rodiny privítala prvý decembrový týždeň svojich prvých klientov. Dnes, v závere januára je jej kapacita klientov takmer naplnená.

V časti Domovské vzdelávacie centrum našlo útočisko 11 mladých dospelých po ukončení pobytu v domove alebo pestúnskej starostlivosti. V časti pre pomoc rodinám s deťmi žije 23 detí, spolu rodičmi 31 osôb. Už v týchto chvíľach sa centrum pripravuje na prijatie ďalších mladých dospelých z detských domovov, keďže v mesiacoch máj a jún bude končiť štúdium a zároveň svoj pobyt v domove veľa potencionálnych klientov Centra.

Centrum DORKA v týchto dňoch intenzívne hľadá tútorskú rodinu, ktorá by svojím životom a pôsobením priamo v centre viedla mladých dospelých k samostatnému životu.

Rodiny, ktoré by mali záujem o takúto prácu a poslanie, sa môžu prihlásiť na pobočke spoločnosti Úsmev ako dar v Košiciach.

Autor: SPDDD ÚaD Košice

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.