Я студент з України і мені потрібна допомога

Regionálna pobočka Košice Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar s finančnou podporou grantového programu Európskej Únie Mládež v akcii koncom decembra 2011 začala realizovať projekt s názvom „Dobrovoľníctvo je výzva“. Projekt bol národnou mládežníckou iniciatívou s celkovým trvaním šesť mesiacov. Pozrite si jeho prvý film TU.

Výsledkom projektu sú dva krátke dokumentárne filmy o dobrovoľníctve organizácie. Vďaka ním by sa mala upovedomiť verejnosť o významnom statuse dobrovoľníka v spoločnosti na príklade dobrovoľníckych aktivít organizácie Úsmev ako dar, ktorými dobrovoľníci dodávajú deťom odvahu k odvážnym činom.

„Dobrovoľníctvo je pre mňa výzva, ktorú som prijala pre dvoma rokmi. Odvážila som sa niečo zmeniť, ale zároveň to úplne zmenilo môj život. Rada by som sa o túto moju skúsenosť podelila s ostatnými. Bola by som rada, aby celý svet vedel, aké je dobrovoľníctvo pekné a dôležité. Chcem povzbudiť ostatných k odvážnym činom. Som hrdá, že som dobrovoľníčkou práve v Úsmeve ako dar a chcem prezentovať našu záslužnú činnosť.“
(Hana Guňovská, anjel v detskom domove a jeden s iniciátorov projektu).

Počas trvania projektu aktéri – dobrovoľníci organizovali pravidelne sa konajúce podujatia a voľnočasové aktivity pre deti z detských domovov a krízových stredísk, tak ako počas bežného roka. Výnimkou bola prítomnosť režiséra a kameramana, ktorí priebeh akcií zaznamenávali a získavali výpovede dobrovoľníkov, odborníkov a detí o tom, čo pre nich dobrovoľníctvo znamená.
Projekt sa začal realizovať teambuildingom venovaným dobrovoľníkom ako odmena za ich pomoc, snahu a ochotu vytvárať priateľstvá s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Filmy zaznamenávajú podujatie Štedré dlane, ktoré je zase odmenou a mikulášskym prekvapením pre deti plné zábavy, hier a darčekov. Okrem nich sa uskutočnilo niekoľko voľnočasových aktivít v detských domovoch a krízovom stredisku Dorka zameraných hlavne na posilnenie priateľských väzieb, strávenia pekných chvíľ a okamihov.

Filmy predstavujú zaujímavú spleť zážitkových hier, zábavných aktivít, smiechu, radosti, vážnosti i dôležitosti a v konečnom dôsledku poukazujú na potrebu pokračovať v týchto činnostiach i naďalej, pretože čím viac budeme deťom vypĺňať prázdne miesto v ich škatuľkách života, tým plnohodnotnejšie ľudské bytosti v nich budeme dotvárať.
V neposlednom rade by som rada poďakovala Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže za možnosť realizovať projekt, detským domovov a krízovým strediskám za ústretovosť a menovite Palkovi Matiovi, Matejovi Juhárovi a Michaele Sabolovej za pomoc pri uskutočňovaní aktivít projektu.

Autor: Martina Dulebová
{youtube}bUffd-uQFxI{/youtube}

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.