Я студент з України і мені потрібна допомога

Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Vďaka podpore nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis sme mohli vybaviť naš nízkoprahový klub knižkami, pomôckami a hračkami na rozvoj osobnosti dieťaťa, zabezpečiť materiál na voľnočasové aktivity a prístup na internet. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. Ďalšie činnosti sú zamerané na rodičov, ich cieľom je rozvoj rodičovských schopností a zručností. Spoločnosť Úsmev ako dar začala pracovať so sociálne znevyhodnenými rodinami z ubytovne Fortuna v roku 2008. Pri sanácií jednej z rodín v ubytovni totiž sociálni pracovníci zistili, že tu býva 362 obyvateľov, z toho 160 detí, ktoré nemajú kde tráviť voľný čas.

Fun Club Fortuna

Hneď lete 2008 dobrovoľníci pre deti zorganizovali denný letný tábor a niekoľko výletov do mesta a okolia. Od jesene 2008 sa dobrovoľníci -anjeli venujú deťom v klubových priestoroch. Aj posledné leto pre deti organizovali tábor v obci Lagano pri Nových Zámkoch. V klube anjeli organizujú pre deti aktivity každý pondelok a štvrtok.

Fun Club Fortuna

 „Od sprevádzkovania našich klubových priestorov sa snažíme dodržiavať štandardy nízkoprahu. Cieľom je stať sa členom Asociácie nízkoprahových zariadení a neustále skvalitňovať našu anjelskú činnosť. Tú sme sa rozhodli prezentovať aj prostredníctvom klubového webu. Veríme, že náš anjelsky tím v budúcnosti rozšíri aj o ďalších nových dobrovoľníkov,“ hovorí anjel Jaroslav Filo.

Ďalšie informácie o klube: http://funclubfortuna.webnode.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.