Я студент з України і мені потрібна допомога

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na pracovníkov komunitných centier v Prievidzi a v Rimavskej Sobote . Hľadamé vhodných uchádzačov na posty: odborný pracovník, pracovník a odborný pracovník poverený riadením centra.

 

 

Do komunitného centra v Prievidzi hľadáme:

a)    jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
b)    dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)

Podmienky pre prijatie do zamestanania do komunitného centra Prievidza – stiahni TU!

 

Do komunitného centra v Rimavskej Sobote hľadáme:

a)    jedno pracovné miesto odborného pracovníka1 povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b)    jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c)    jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra (PKC)

 

Podmienky pre prijatie do zamestanania do komunitného centra Rimavská Sobota – stiahni TU!

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.