Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na odborného garanta komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10.00 hod. v priestoroch KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3 , Ružomberok.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok.

Všetky informácie k výberovému konaniu si môžete pozrieť tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.