Я студент з України і мені потрібна допомога

Košice (UAD) V pondelok podvečer sa v centre DORKA v Košiciach konala slávnosť pri príležitosti 7. výročia posvätenia miestnej kaplnky. Omšu slúžil otec arcibiskup J.E. Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý je našim najvyššie postaveným Slovákom vo Svätej stolici.

V príhovore vyzdvihol prácu pre ľudí v núdzi. Zdôraznil, že kým on vo Vatikáne pri riešení potrebnej administratívnej agendy, či zložitých prípadov mnohokrát má pochybnosti o tom, či každá jeho práca je zmysluplná, pri pomoci slabým a bezbranným rozhodne o zmysluplnosti tejto práce niet najmenšej pochybnosti. „Preto Vy pri Vašej práci s konkrétnymi ľuďmi nepochybujte!“ povzbudil pracovníkov a dobrovoľníkov centra Dorka.

Unikátny projekt DORKA, ktorého zriaďovateľom je SPDDD Úsmev ako dar a Nadácia DEDO už pomáha takmer 9 rokov jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných okolnostiach. Zameriava sa najmä na podporu rodín, ich posilnenie, stmelenie a praktické kroky riešenia ich situácie. V tom je jeho jedinečnosť oproti zaužívaným postupom v sociálnej práci, kde mnohokrát dochádza k rozdeleniu rodiny.  Okrem toho DORKA pomáha aj mladým dospelým , odchovancom detských domovov,  osamostatniť sa a postaviť na vlastné nohy.

Úsmev ako dar a Nadácia DEDO okrem zariadenia v Košiciach otvorili centrá v Prešove, vo Zvolene a v Dunajskej Lužnej. Prevádzkujú i ďalšie zariadenia na pomoc týmto cieľovým skupinám. Spolu v nich býva momentálne 232 klientov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.