Я студент з України і мені потрібна допомога

Tlmené svetlo Historickej radnice v Košiciach zahaľovalo tváre hostí, ktorí napäto očakávali, čo sa bude diať. Tichý šum preklenula disko hudba a na pódium vybehlo 12 detí z detského domova v Dobšinnej. Najmilší koncert roka odštartoval svoje prvé minúty. Hostia mohli nasávať atmosféru a cítiť odhodlanie detí, ktoré sa rozhodli  prejaviť svoje nadanie.

Diváci potleskom vítali vždy nových vystupujúcich z rôznych kútov východného Slovenska, deti i vychovávateľov z detských domovov, krízových stredísk, reedukačných zariadení i náhradných rodín. Melancholické piesne striedali hip hopové tance, romantické spoločenské tance sa míňali s folklórom, doplnené o komentáre moderátora Petra Makranského. Nervózne úsmevy vystupujúcich a radostné tváre divákov dotvárali celkový dojem koncertu. Umelecký talent detí ocenili i samotní organizátori, a to odovzdaním diplomov, ktoré dostali z rúk svojich anjelov – dobrovoľníkov.

Samotný koncert ponúkal množstvo pekných momentov. Účinkujúci mohli byť na seba právom hrdí a vážiť si svoje umelecké výkony. Koncert ozvláštnili aj profesionálni účinkujúci, folklórny súbor Naša fajta z Ukrajiny a speváčka Dorota Tóthová.

Regionálna pobočka Košice by rada poďakovala za pomoc s realizáciou podujatia spoločnosti Tramtária s.r.o. za sprievodný program, Strednej zdravotnej škole sv. Alžbety a Historickej radnici v Košiciach za poskytnutie priestorov, dobrovoľníkom, spolupracovníkom za celodennú pomoc, darcom a podporovateľom za finančnú pomoc, a v neposlednom rade deťom a vychovávateľom z 22 zariadení za ich odhodlanie predstúpiť pred divákov so svojím programom.

Martina Dulebová
Koordinátor detských a dobrovoľníckych programov

NKR KE 019NKR KE 022

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.