Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj cez toto leto pripravila organizácia SPDDD Úsmev ako dar (ako už tradične) niekoľko typov táborových pobytov pre deti z detských domovov, ale aj pre deti a rodičov z náhradných rodín. Každoročne sa tak naša organizácia snaží spríjemniť stovkám detí prázdniny. Oni zasa majú možnosť vďaka príťažlivému programu a novým zážitkom zažiť nové priateľstva, dostávajú šancu na upevňovanie vzťahov, rozvíjanie svojej kreativity a talentov.

Ste zvedaví, aké typy táborov sa budú konať cez toto leto?

Spevácky tábor (koná sa v dňoch 18.- 23. júla t.r.) v Záhorskej Bystrici

Účastníkmi tábora budú spevácky nadané detí z detských domovov vybrané z regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka. Cieľom tábora je umožniť talentovaným deťom zdokonaliť sa v speve. Deti sa budú učiť správnu hlasovú techniku, uvoľnene vystupovať na pódiu, odbúravať trému počas vystúpenia. Rozšíria si svoj hudobný rozhľad počúvaním rôznorodej hudby. Pobyt sa bude konať pod odbornou garanciou skúseného speváka a bude prebiehať aj formou workshopov. Každoročne sa tábora zúčastňujú niektorí známi speváci, ktorí s deťmi nacvičia galavečer. Tábor má pokračovanie na jeseň, kde sa vybrané deti pripravujú na svoje spoločné vystúpenie s umelcami a vystúpia na vianočnom benefičnom koncerte.

Podajme si ruky (Tatranská Lomnica, júl)

Úsmev ako dar pravidelne zabezpečuje stretávanie sa náhradných rodičov a detí v rámci klubov náhradných rodín. Vyvrcholením stretávania sa je letný pobyt pre náhradné rodiny a ich deti, ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností a vedomostí, vzájomná podpora a pomoc. Cieľom je upevniť rodinné vzťahy prostredníctvom rozhovorov a zaujímavých aktivít.

Objavovanie leta (Tatranská Lomnica, júl)

Tábor je určený pre deti zo Sociálnej ubytovne Fortuna v Bratislave, s ktorými úsmeváci pracujú počas celého roka. Cieľom tábora je zmysluplné strávenie voľného času, prehlbovanie vzťahov medzi súrodencami a zároveň deťmi žijúcimi v komunite ubytovne. Tábor tiež umožňuje prehlbovať u detí rozvoj sociálnych zručností, spoločenských i hygienických návykov.

Súrodenecký tábor (Hotel Šachtičky, Banská Bystrica, 10. – 16. júla)

Zámerom tábora je umožniť súrodeneckým skupinám, ktoré žijú oddelene v detských domovoch po celom Slovensku, aby strávili aspoň určitý čas spolu. Aktivity počas celého tábora sú orientované na posilňovanie súrodeneckých väzieb, vzájomné spoznávanie sa i na sebapoznávanie.

Príroda je moja kamoška (Muránska Planina, 6. -13. júla)

Projekt má jedinečný charakter – jeho cieľom je spojiť a zblížiť deti z detských domovov a deti vyrastajúce v normálnych rodinách. Tábora sa zúčastní 20 detí z detských domovov a 20 detí z rodín. Prostredníctvom tábora majú možnosť objavovať prírodné bohatstvo krajiny, oboznamovať sa s faunou a flórou.

Varila myšička kašičku (Duchonka, 24. – 3 0. júla )

Tábor je vyvrcholením celoročnej anjelskej činnosti, ktorá sa realizuje formou pravidelných stretnutí dobrovoľníkov – anjelov s deťmi z detských domovov. Je jednou z najlepších príležitostí, ako si posilniť vzťahy medzi dobrovoľníkom a dieťaťom a tak upevňovať priateľstvá. Práca s menším počtom detí je oveľa efektívnejšia, umožňuje individuálny prístup, ktorý tieto deti potrebujú. Dobrovoľníci Úsmevu si pre deti každoročne pripravujú zaujímavé tematické programy a aktivity, ktorých cieľom je podporiť osobnostné predpoklady, sebavedomie, sociálne zručnosti detí, ako aj vzbudiť záujem o umenie, kultúru a šport. Zároveň je to šanca naučiť deti vážiť si pripravenú stravu a ukázať im, že navariť jedlo nie je vôbec jednoduché.

Environmentálny tábor (Račkova dolina, 1. – 7. augusta)

Cieľom tábora je prostredníctvom podnetných aktivít a činností rozvíjať u detí z detských domovov z celého Slovenska sociálne a komunikačné zručnosti, podporiť medziľudské vzťahy a environmentálnu výchovu. Plánované sú výlety do okolia s cieľom spoznávať prírodné krásy a bohatstvo Slovenska a tým podporiť vzťah detí k prírode a jej ochrane.

Cesta okolo sveta (Jelenec, 14.- 20. augusta)

Cieľom tohto tábora je rozvoj a prehlbovanie vzťahov medzi Anjelmi – dobrovoľníkmi a deťmi z detských domovov a krízových centier v Bratislavskom kraji. Tábor rozvíja socializáciu detí, podporuje ich sebavedomie a sebahodnotu, kvalitné využívanie voľného času a tiež všeobecný rozvoj detí.

Som už umelcom? (Záhorská Bystrica, 7.- 9. októbra)

Cieľom sústredenia je nacvičiť kvalitný program na vianočný benefičný koncert. Nadväzuje na spevácky tábor, z ktorého vyberáme talentované deti a tie strávia víkend s umelcami, kde pod ich taktovkou nacvičia veľmi kvalitný program, ktorý máme možnosť sledovať aj počas vianočných sviatkov na STV v zostrihu tohto výnimočného podujatia.
Takže, opäť sa je na čo tešiť!

Kompletný zoznam letných pobytov 2011

Názov pobytu Termín Miesto konania
Spevácky tábor 18.-23.7. Záhorská Bystrica
Environmentálny tábor 1.-7.8. Račková dolina
Varila Mišička Kašičku 24.-30.7. Duchonka
Podajme si ruky júl 2011 Tatranská Lomnica
Objavovanie leta júl 2011 Tatranská Lomnica
Príroda je moja kamoška 6.-13.7. Muranská Planina
Krpáčovovo 30.8-7.8. Krpáčovov
Súrodenecký tábor 10.-16.7. Hotel Šachtičky BB
Tábor pre deti z náhradných rodín 22.8.-28.8. Fara Smolenice
Štiavnickí dobrodruhovia 4-10.7. Penzión Alžbeta, 969 81 Štiavnické bane 40
Letná cesta poznania 10-15.7. Penzión Alžbeta, 969 81 Štiavnické bane 40
Svetadiely 1-6.8. Hotel Poľana
Miesto na zemi 1-6.8. Kordíky
Život na ranči 8-13.8. Vlkanová
Konečne spolu 15-20.8. Hotel Poľana
Umelci 22-27.8. Kordíky
Aj nebu patria hviezdy 29.8 – 3.9. Kokava Línia
Čo by som mal vedieť 8.8. -14.8. Vyhne
Čo už viem 8.8. – 14.8. Vyhne
Kapušanci v Slovenskom raji 25.-30.7. Chata správy ciest – Nálepkovo
Trpaslíci na výlete 1.-6.8. Rekreačné stredisko Július-Vyšná Slaná(pravdepodobne)
Zázračné leto 1.-6.8. Rekreačné stredisko Július-Vyšná Slaná(pravdepodobne)
Žakarovská víkendovka 19.-21.8. Penzión Sivec, Ružín
Hodina Detom: Dorkáči do sveta 18.-23.7. Škola v prírode Kojšov
NR, Uad-ke 10.-14.7. Hotel Dam, Košická Belá
Hodina deťom. Tábor pre rovesnícku skupinu detí z náhradných rodín 1.-5.8. Dobšinská maša
Prímestský tábor 22.-26.8. košice a okolie
Chorvátsko 26.8-2.9. Makarská riviéra

Pripravila: Andrea Eliášová,
Foto: archív Úsmevu ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.