Я студент з України і мені потрібна допомога

Miesto práce: Banská Bystrica

Termín nástupu: september / október 2021 alebo podľa dohody

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 100 EUR/mesiac (úvodná min. mzda prvý polrok).

Osobný príplatok v závislosti od praxe a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného

Informácie o pracovnom mieste

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku.

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu. Buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a dostupné sociálne nájomné bývanie. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

•    riadenie a rozvoj regionálnej pobočky Úsmevu ako dar v Banskej Bystrici: koordinácia činnosti pobočky a jej zamestnancov; nábor a výber nových zamestnancov; implementácia projektov

•    plnenie odborných, organizačných a administratívnych úloh spojených s riadením regionálnej pobočky

•    zodpovednosť za efektívne a hospodárne fungovanie regionálnej pobočky, manažér pobočky za svoju činnosť zodpovedá výkonnému riaditeľovi a predsedníctvu organizácie

•    plánovanie a vyhodnocovanie činnosti pobočky: strategické plánovanie smerovania pobočky, ktoré vychádza z celoslovenskej koncepcie schvaľovanej nadriadenými orgánmi SPDDD Úsmev ako dar

•    koordinácia činnosti pobočky voči centrále SPDDD Úsmev ako dar: reportovanie; prezentácia plánov a výsledkov činnosti

•    zodpovednosť za výkon a odbornosť výstupov pracovníkov regionálnej pobočky

•    reprezentácia pobočky smerom k verejnosti, úradom a partnerom organizácie

•    zodpovednosť za financovanie a finančné toky: ekonomické riadenie a rozpočtovanie činnosti pobočky; zabezpečenie finančných zdrojov z grantov a dotácií; nastavenie financovania projektov; zodpovednosť za čerpanie projektových zdrojov

•    tvorba návrhu rozpočtu a plánu aktivít na ďalší rok, kontrolovanie čerpania rozpočtu a vykonávanie jeho úprav počas rozpočtového obdobia, zodpovednosť za spracovanie a predloženie ročnej správy o činnosti pobočky a záverečných správ k jednotlivým projektom

•    hmotná zodpovednosť: za prenajaté priestory regionálnej pobočky; materiálno-technické vybavenie a zverené hodnoty vrátane finančnej hotovosti; za zabezpečenie ochrany osobných údajov spolupracovníkov, dobrovoľníkov a klientov.

Informácie o výberovom konaní:

Svoj životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 25.8.2021 na

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kritériá, budú pozvaní na výberový pohovor.

Ďalšie informácie:

Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2021

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (B1), ďalšie jazyky sú výhodou

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2 roky skúseností s riadením ľudí

Osobnostné predpoklady a zručnosti

preukázateľná prax v riadiacej funkcii

schopnosť implementovať rozsiahlejšie projekty a procesné zmeny

flexibilita, manažérske predpoklady

znalosť projektového riadenia výhodou

samostatnosť a precíznosť

vodičský preukaz sk. B

MS Office (Word, Excel, PPT)

 

Kontaktná osoba: Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ, 0903 781 786

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.