Я студент з України і мені потрібна допомога

30. apríla sme u nás na Úsmeve zrealizovali ďalšie Stretnutie rodinného kruhu (SRK). Išlo o rodinu pani R., s ktorou pracujeme už viac než rok a v najbližšom čase sa môže jej rodinná situácia výrazne zmeniť, pretože požiadala o zrušenie ústavnej starostlivosti pre svoje 4 deti. Ohnisko stretnutia teda predstavovala otázka: Čo je potrebné zabezpečiť pre deti v prípade zrušenia ústavnej starostlivosti?

 

V kruhu rodiny sa zišli matka (pani R.), jej štyri deti, z ktorých dve sú umiestnené v detských domovoch a dve v reedukačnom centre, a nevlastný syn, ktorý rodine pomáhal už v minulosti. Oslovili sme viacerých členov rodiny, niektorí z nich dokonca súhlasili s účasťou na stretnutí, no na poslednú chvíľu ju odriekli. Boli však aj takí, ktorí sa vo veci angažovať nechceli, čo sme rešpektovali. Okrem koordinátorky SRK a sociálnej kurátorky z ÚPSVaR boli prítomní i prizvaní odborníci zo zariadení ústavnej starostlivosti, kde deti momentálne žijú, a dve kvalifikované pracovníčky z Úsmevu ako dar. 

Počas prvej časti stretnutia mali odborníci príležitosť predostrieť svoj pohľad na situáciu v rodine a vyjadriť svoje profesionálne stanoviská. Následne sociálna kurátorka stanovila minimálne požiadavky bezpečného plánu pre rodinu. Plán zahŕňal nutnosť riešiť bytovú otázku, zabezpečiť povinnú školskú dochádzku detí a zostaviť si finančný plán hospodárenia. Pre rodinu, ktorá bola po celý čas prítomná, bola debata priestorom, aby si uvedomila, že situácia je v jej rukách a potrebuje sa s ňou vysporiadať tak, aby deti mohli opäť vyrastať doma.

V dôvernom čase, vyhradenom pre rodinný kruh, rodina sama navrhla svoj plán a jednotliví členovia si rozdelili zodpovednosť za konkrétne úlohy. Veľmi potešujúci bol moment, kedy deti uznali dôležitosť školskej dochádzky a podujali sa niesť zodpovednosť za jej dodržiavanie sami. Sú si vedomé, že pokiaľ by ju zanedbali, bol by to dôvod na opätovné nariadenie ústavnej starostlivosti, a to nechcú dopustiť. Rodina prišla i s riešeniami ďalších kľúčových otázok, takže sociálna kurátorka mohla plán odsúhlasiť. 

„Reakcie zúčastnených po stretnutí boli veľmi pozitívne a spontánne. Členovia rodiny si ujasnili svoje možnosti, a zároveň aj povinnosti. Bolo vidno, že rodinné väzby sú u nich napriek všetkému pevné. Dôležité teraz je, ako budú jednotliví príbuzní dodržiavať to, na čom sa dohodli,“ dodáva Alžbeta Marková, koordinátorka SRK

Stretnutie rodinného kruhu rodiny pani R. predstavovalo v našom sprevádzaní tejto rodiny akýsi míľnik a nádej na jej stabilizáciu. Po prvý krát sme sa o rodine dozvedeli od vychovávateľa detského domova, v ktorom bol umiestnený jeden zo synov pani R. Kontaktoval nás vo chvíli, keď sa pani R. opäť stala mamičkou a starala o svojho najmladšieho, vtedy trojmesačného synčeka. Hrozilo, že sa aj v jeho prípade zopakuje osud starších detí a chlapec bude z rodiny vyňatý. To sa ale, našťastie, nenaplnilo. S našou podporou sa matka spolu s jej druhom zmobilizovali a rozhodli sa urobiť všetko pre to, aby svoju rodinu nielen udržali, ale aj „zlepili to, čo bolo rozbité“. Dnes majú deti reálnu šancu, že budú opäť vyrastať so svojou mamou.

Aj toto Stretnutie rodinného kruhu bola financované Nadáciou J&T. Tútorstvo.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.