Я студент з України і мені потрібна допомога

5.júna 2008, 19:00 v divadle Aréna vystúpili na pódiu deti, ktoré sa rozhodli odovzdať časť svojej energie, časť seba, aby sa stali sebavedomejšími, aby objavovali radosť zo života…

V rámci celoslovenskej prehliadky – Najmilšieho koncertu roka v Bratislave bolo odovzdaných 14 cestovných poukazov od CK FIRO-tour pre vystupujúce detské domovy. Špeciálne poďakovanie patrí obchodnému riaditeľovi CK FIRO-tour Marecelovi Siekelovi. Ďakujeme.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2008.

Túžba po umení a sebaprezentovaní je v každom z nás! Ako Najmilší koncert roka pomáha a prečo je dôležitý:

Ona prišla do detského domova v Brezne, keď mala 8 rokov.

Či sa dá stráviť tento „pobyt“ plnohodnotne, či sa v ňom dá nájsť zmysel života a koľko úsilia stojí objavovať svoje šťastie, na to všetko vie odpovedať dnes už mladá žena, výstižnejšie energická bytosť, bezpochyby však starostlivá vychovávateľka v detskom domove, Beátka Pekajová.

Vystúpiť na pódiu pred ľuďmi, vrstovníkmi a priateľmi jej ešte aj dnes spôsobuje príjemné chvenie, potrebu neustále sa zlepšovať a získanú energiu ďalej rozdávať.

Prijímateľmi sú deti z detského domova, ktoré pripravuje aj na Najmilšie koncerty roka Úsmevu ako dar. Práve na týchto koncertoch mala možnosť koncipovať ešte ako dieťa umelecký program a ako sama tvrdí: „Hoci som nič svetoborné ani profesionálne nedokázala, ten pocit, keď som stála na pódiu a mala som ukázať program, si pamätám až dodnes. Bolo to neuveriteľné a tak silné, že spomínam na to aj dnes. Vtedy som si povedala, že v tom budem určite pokračovať.“

Založila tanečnú skupinu, v ktorej mladým ľuďom z detského domova ale aj deťom z „ulice“ ukazuje lepší svet: dá sa totiž vidieť očami poctivej driny, vlastného úsilia a ozajstnej chuti žiť!

Lacko Bubnár vraj spev miloval ešte skôr, ako vedel písať a čítať: namiesto hovorených slov vydával akési vysoké tenučké tóny, ktoré vyjadrovali jeho pocity a detské stanovisko.

Na Najmilšom koncerte vystúpil prvýkrát ako 12 ročný. Účasť na tomto koncerte pre neho znamenala vždy predovšetkým nesmiernu česť byť súčasťou celého diania. „Niektorí z nás prvýkrát pracovali s mikrofónom v ruke a vystúpili pred ozajstným obecenstvom. Je to úžasná skúsenosť. Najmilší koncert roka tak nenápadne ale svojským spôsobom pomáha deťom realizovať sa a vedome ich smeruje k životným cieľom.“

Dnes Laco študuje na Strednej Umeleckej škole v Košiciach v odbore operný spev, aby mohol ďalej profesionálne rásť.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aj tento rok zorganizovala svoje Najmilšie koncerty roka po celom Slovensku. Koncerty, na ktorých si deti z detských domovov či náhradných rodín čiastočne plnia svoje sny a želania: vystúpia na pódiu, odovzdajú časť seba, svojej energie a stanú sa tak o niečo sebavedomejšími, objavujú totiž radosť zo života.

Najmilší koncert roka je jeden z projektov, ktorý už niekoľko rokov dáva šancu a podporuje tvorivosť detí žijúcich v detských domovoch a náhradných rodinách. Neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia je zbližovanie detí, súrodencov umiestnených v rôznych detských domovoch po celom Slovensku.

Delenie súrodencov v detských domovoch je totiž stále aktuálny problém. Pretrvávanie dobrých súrodeneckých vzťahov, ktoré sa vytvorili počas ich spoločného prežívania každodenného života v inštitúcii, opusteným deťom prináša novú perspektívu.

Najmilší koncert roka má v jednotlivých regiónoch už svoju dlhoročnú tradíciu. Rovnako ako myšlienka, ktorá sa s ním neustále spája a ktorá už 26. rok sprevádza činnosť Spoločnosti Úsmev ako dar, a tou je:

„…aby každé dieťa malo rodinu“

Autor: Jana Bajnoci, SPDDD Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.