Я студент з України і мені потрібна допомога

V Nitrianskej pobočke to žije. Vďaka národnmu prjektu KomPrax sa im podarilo zorganizovať podujatie pre deti a dobrovoľníkov. Na jednom sa venovali deťom, ktorým skončí ústavná starostlivosť a budú sa musieť o seba postarať sami. Druhá aktivita bola venovaná dobrovoľníkom a potencionálnym dobrovoľníkom, ktorý majú záujem zapojiť sa do nášho Anjelského programu.

Pripravení do života

Nitrianska pobočka Úsmevu ako dar počas leta zrealizovala projekt Pripravení do života. Cieľom projektu bolo pomôcť pripraviť účastníkov na plnohodnotné, sebavedomé a zodpovedné občianstvo prostredníctvom prehlbovania ich právneho vedomia. Oboznámili sme ich o rozsahu ich ľudských a občianskych práv a povinností, ktorých plnohodnotnými nositeľmi sa stanú po dovŕšení veku dospelosti, resp. zániku ústavnej starostlivosti. Malý projekt Pripravení do života bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

pripraveni do zivota NR 001   pripraveni do zivota NR 002   pripraveni do zivota NR 005   pripraveni do zivota NR 006   pripraveni do zivota NR 008

Dobrovoľníci deťom

Nitrianski dobrovoľníci sa školili v rámci podujatia Dobrovoľníci deťom. Cieľom podujatia bola príprava dobrovoľníkov a potencionálnych dobrovoľníkov vrátane starších odchovancov detských domovov pre prácu s deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Cieľom bolo tiež posilniť vzájomné vzťahy a dôveru medzi potencionálnymi dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi, ako aj vhodnými prostriedkami motivovať všetkých účastníkov k ďalšej práci v prospech opustených detí. Malý projekt Dobrovoľníci deťom bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

  dobrovolnici detom NR 007   dobrovolnici detom NR 008   dobrovolnici detom NR 009   dobrovolnici detom NR 013

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.