Я студент з України і мені потрібна допомога

Nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia na výstavbu Centra DORKA v Košiciach v decembri minulého roku sa na samotnej stavbe zovretej blokmi košického sídliska KVP naplno rozbehli stavebné činnosti. Uvoľnený vnútorný priestor po vybúraní nevyhovujúcich priečok začali remeselníci, mládež z detských domovov a otcovia rodín v krízových situáciách vypĺňať novými múrmi, priečkami či novými stropmi.

V mesiacoch marec až máj sa chystáme vybudovať nové inžinierske siete, ako aj výmenu okien či položenie valbového krovu.

Samotná rekonštrukcia spomínaného objektu je rozdelená na dve etapy. V prvej, ktorej priestory plánujeme otvoriť už 1. augusta 2007, vznikne 6 ubytovacích jednotiek domova pre osamelých rodičov s deťmi, provizórne krízové stredisko pre 8 detí a domovské vzdelávacie centrum pre 8 mladých dospelých – chlapcov aj dievčatá. Práce prebiehajú pod odborným vedením stavbyvedúceho Ing. Františka Tabiša nepretržite od pondelka do soboty. Teší nás, že záujem o prácu na ,,výstavbe´´ aj svojej budúcnosti majú záujem chlapci z detských domovov a mnohí z nich si už plánujú brigádu cez víkendy či prázdniny priamo u nás, za čo patrí vďaka riaditeľom detských domovov.

Sme v jednaní s Košickým samosprávnym krajom so žiadosťou o udelenie prevádzkovej dotácie na obdobie od augusta do decembra tohto roku, ako aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach so žiadosťou o objednávku výkonu v krízovom stredisku na rok 2008.

V súčasnosti prebieha inžinierska činnosť a príprava projektovej dokumentácie na získanie zdrojov pre pokračovanie v druhej etape. Budeme sa tak môcť uchádzať o zdroje z Regionálneho operačného programu Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007 – 2013. Pevne veríme, že po úspešnom získaní týchto zdrojov výstavba 2.etapy tohto spoločného projektu s Nadáciou DeDo môže začať 1. marca 2008.

Dovoľte nám touto cestou poďakovať spoločnostiam, ktoré nám doteraz výraznou mierou pomohli pri výstavbe Centra DORKA :

TORY Consulting, a.s., Stavoprojekting, a.s., MKW Prešov, s.r.o., BBF elektro, s.r.o. Spišská Nová Ves, Noves okná, s.r.o., Stavebniny ERBE, Transservis, a.s. Košice, Fittich Ost, s.r.o., TTC Telecom, s.r.o. , Zipat, s.r.o., Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov, S.N.A.I.L., s.r.o., Sviplast, s.r.o., ELKEM, .o.s., Východoslovenské kameňolomy, a.s., UND-03, a.s. Košice, ABB Komponenty, s.r.o., Rímsko – katolícke farnosti košickej arcidiecézy.

Autor: Radoslav Dráb

Manažér projektu zriadenia Centra DORKA v Košiciach

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.