Я студент з України і мені потрібна допомога

V období „očakávania dieťaťa“ je dôležité, aby náhradní rodičia nezaháľali, ale snažili sa získať čo najviac informácií v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Toto obdobie môže byť krátke ale aj veľmi dlhé. Mnohí náhradní rodičia chcú mať dieťa doma hneď a zaraz. Avšak ani pri nosení dieťaťa pod srdcom to predsa nejde hneď – treba čakať deväť mesiacov. Toto obdobie náhradní rodičia prežívajú veľmi ťažko a netrpezlivo a preto je dobré využiť čas na:

  • zoznámenie sa s rodinami, ktoré dokázali s láskou prijať deti, ktoré sa im nenarodili,
  • zoznámenie sa s rodinami, ktoré citlivo vnímajú skutočné potreby detí a ktoré ich aj v láskyplnom vzťahu s deťmi napĺňajú,
  • zoznámenie sa s rodinami, ktoré sú plné súcitu k opusteným deťom, ale aj vnútornej sily a rozhodnutia pomôcť im a žiť svoj život spolu s nimi,
  • čítanie kníh s touto problematikou,
  • rozprávanie sa o prijatí „nového“ dieťaťa so svojimi deťmi, s rodičmi a ďalšími členmi rodiny a známymi.

Kam a na koho sa obrátiť?

Pracovníci našich regionálnych pobočiek Vás s ochotou a trpezlivosťou vypočujú a poradia a umožnia Vám stretnutie s rodinami, ktoré už prijali dieťatko, či naň ešte len čakajú …

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.