Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava), Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu (so sídlom Kováčska 28, 040 01 Košice), vyhlasuje výberové konanie na pozície:
• Sociálny pracovník (špecializovaný sociálny poradca) so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť, resp. prácu s ohrozenými rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Košice (Košický kraj) / Prešov (Prešovský kraj)
• Sociálny pracovník (terénny sociálny pracovník) – so zameraním na prácu s ľuďmi bez domova; miesto výkonu práce Prešov
• Psychológ so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť; miesto výkonu práce Košice (Košický kraj) a Prešov (Prešovský kraj).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23/05/2017. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si vyhradzuje právo kontaktovať a na osobný pohovor pozvať iba vybraných uchádzačov.

Všetky ďalšie informácie nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.