Я студент з України і мені потрібна допомога

11.4. – 13.4.2014 sa 17 dobrovoľníkov Anjelského programu v Ružomberku zúčastnilo nadstavbového školenia mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou realizované v rámci národného projektu Kom Prax – Kompetencie pre prax s názvom Tvorba voľnočasových podujatí.

Okrem toho, že sa vzdelávali v oblasti fundraisingu, dramaturgie a plánovania podujatí písal každý dobrovoľník svoj projekt, na ktorého realizovanie dostane 200€. Vďaka týmto projektom môže Anjelský program zrealizovať mnohé zážitkové ale aj vzdelávacie aktivity pre deti a mládež z detských domovov z nášho kraja.

„Školením nás sprevádzali lektorky Mgr. Katarína Hlavandová a Mgr. Júlia Janošíková, ktoré sa okrem poskytnutia nových a hodnotných informácii postarali o večerný program, kde sme sa ako tím ešte viac utužili. Spoznali sme nových ľudí, ktorí rovnako ako my venujú svoj čas deťom a mládeži. Som rada, že takýchto ľudí, ktorým nie je osud detí ľahostajný stále pribúda!“ povedala Mária Szabóová, manažérka pobočky v Ružomberku.

komprax rk 003

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.