Я студент з України і мені потрібна допомога

„Veselého darcu miluje boh“ Už poznáme výťažok pôstnej zbierky „Veselého darcu miluje Boh“, ktorú bok po boku organizovali spoločnosť Úsmev ako dar a  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) počas pôstneho obdobia od 13. februára do 30. marca 2013. Pôstna zbierka prebiehala vo viac ako 200 mládežníckych spoločenstvách ZKSM na celom území Slovenska. Jej cieľom bolo získať potrebnú finančnú podporu pre novootvorené krízové Centrá pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene a v Prešove.

Obe zariadenia boli otvorené práve počas pôstneho obdobia a dnes už čakajú na svojich prvých klientov, ktorými budú ohrozené rodiny s deťmi a mladí dospelí po odchode z detských domovov. Okrem konkrétnej pomoci priniesla zbierka aj správu o tom, že hodnoty ako spolupatričnosť a empatia s núdznymi v nás stále rezonujú.

„Myšlienka celého projektu bola veľmi jednoduchá a zároveň silná, pretože sa dotýkala podstaty veci. Ak sa počas pôstu zriekneme hoci aj drobnosti, táto sa môže stať  prínosom pre toho, kto trpí nedostatkom. Takto je pôst prospešný pre obe strany, pre toho, kto dáva, aj toho, kto dostáva,“ hovorí koordinátorka projektu za Úsmev ako dar Adriana Sisiková.

Výťažok zbierky Veselého darcu miluje Boh je 2684,70 Eur. Táto čiastka bude použitá na finálne zariadenie Krízových centier Dorka vo Zvolene a v Prešove a samotnú sociálnu prácu s klientmi.

Centrum pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene otvorilo svoje brány 18. marca 2013. Toto centrum pozostáva z dvoch častí: z domova na pol ceste a zariadenia núdzového bývania. Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 10 miest prichýli rodiny s deťmi alebo osamelých rodičov s deťmi, kotrí sa ocitli v hraničnej životnej situácii. Domov na pol ceste ponúkne pomoc a útočisko 10 „odchovancom“ detských domovov.
Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Prešove zahájilo svoju činnosť len o týždeň neskôr, 25. marca 2013. Súčasťou centra je zariadenie núdzového bývania pre viac ako 40 klientov. Osamelí rodičia s deťmi alebo rodiny  v sociálnej núdzi tu nájdu zázemie a odbornú asistenciu. V prízemnej časti novootvoreného pavilónu sídli denný stacionár Svetielko pre deti s kombinovaným postihnutím.

„Chcem sa poďakovať všetkým členom a spoločenstvám ZKSM, ktoré prispeli do zbierky a spoločne sme mohli prakticky pomôcť ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Teším sa, že sme sa stali veselými darcami a dúfam, že nimi ostaneme aj do budúcnosti. Nech dobrý Boh každú Vašu obetu odmení mnohonásobne,“ uviedla Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Ušetrené peniaze za to, čo si mladí ľudia v kresťanských spoločenstvách v pôstnom období odopreli, sa premenili na „podanú pomocnú ruku“ tým, ktorí sa nemajú čoho zriekať. Naopak, potrebujú podporu od iných, aby dokázali naplniť aspoň svoje základné životné potreby. Zbierka Veselého darcu miluje Boh spoločnosti Úsmev ako dar a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže oživila základnú myšlienku každého spoločenstva či každej spoločnosti, a tou je spolunáležitosť. Len tam, kde ľuďom na sebe navzájom záleží, sa môžeme cítiť spokojne a bezpečne. Presvedčiť sa o tom teraz môžu aj klienti oboch Krízových centier Dorka, ľudia, ktorým sa až doposiaľ veľa pomoci od okolia nedostalo – ohrozené rodiny s deťmi a mladí dospelí z detských domovov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky a pomohli nám tak zabezpečiť starostlivosť o krízové rodiny a mladých dospelých.

______________________

Centrum Dorka vo Zvolene ponúkne prechodný domov a útočisko dvom rodinám, ktoré sa ocitli v krajnej núdzi a desiatim odchovancom detských domovov. Otvorenie krízového strediska za účasti diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, ktorý bude celebrovať slávnostnú posviacku zariadenia, sa uskutoční 28. marca 2013.
dorka zvolen budova

Centrum Dorka vo Zvolene (budova v prestavbe)

Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove bude poskytovať služby núdzového bývania pre  rodiny s deťmi (spolu pre 48 osôb) a služby akútnej pomoci pre 12 osôb. Jeho súčasťou sa stane aj denný stacionár Svetielko pre kombinovane postihnuté deti. Aj brány tohto zariadenia sa otvoria už v marci 2013.
„Len pre zaujímavosť, Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku v jednom z najchudobnejších regiónov v strednej Európe a podobné krízové zariadenie v ňom citeľne chýba,“ dodáva PhDr. Marián Bača, riaditeľ Centra Dorka v Prešove.
dorka PO 2013

Centrum Dorka v Prešove (budova v prestavbe)

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené a ohrozené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku sieť centier pomoci, ktorej cieľom je prinášať sociálnu starostlivosť všade tam, kde je potrebná. Prvé krízové centrum Dorka pre obnovu rodiny otvorili v roku 2007 v Košiciach a jeho činnosť je dnes už preukázateľne efektívna (www.centrumdorka.sk).
A ako to vyzerá v Centre Dorka v Košiciach si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

{flv}Utocisko_Centrum Dorka{/flv}

Mediálny servis:
Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.               
PR manažérka SPDDD Úsmev ako dar           
mob: 0910 781 775                       
                       
www.usmev.sk            

Mgr. Mária Janusová
PR manažérka ZKSM
mob.: 0917 350 162
            
www.zksm.sk

zksm logo

 

 

 

 

Ďakujeme zapojeným spoločenstvám ZKSM do projektu „Veselého darcu miluje Boh“:

Spoločenstvá farnosti Domaniža
Spoločenstvá Dobrého Pastiera
Belight UPC Nitra
Dubova Colonorum
Spoločenstvo Spevokol Šintava
Simeon 1
GORAZD, Humenné
MARTINDOM
DCM Maják + Katedrálny zbor
Domček, Vysoká nad Uhom
Farnosť Trenčianska Teplá
Upecečko (UPCTN) Trenčín
Spoločenstvo DÁVID, Spišská Belá
Laugaricio, Trenčín
UPC TEAM, Nitra
Poslíček
Informačné centrum ZKSM
Pavol
Vyslobodení, Dunajská Streda
Omrvinka (Farnosť Soľ)
Lachaj roi, Hlohovec
Spoločenstvo Daniel, Kurimany
Ražňančani
Važec
Vinohrady team, Vinohrady nad Váhom
Kračúnovce
Vlkovce
Záhonok
PHORUM, Zvolen
Starý internát
CUP Zbor, Zvolen
Nová generácia K3, Košice
Sinaj, Spišská Teplica
Úsmev, Kostoľany nad Hornádom
Spoločenstvo mladých zo Slov. Vsi
NEHEMIÁŠ, OLCNAVA
Rozhanovská mládež, Rozhanovce
Spoločenstvo pri Bazilike vo Vranove nad Topľou
Spoločenstvo zo Sabinova
Námestie slobody 31, Sabinov
Tarzícius, Prešov
KECY DORASTA CBPO, Prešov
Internátne spoločenstvo Jedlíkova, Košice
Koník, Prešov
Jakub – Izrael
VBH Nitra
Katarínka
Spoločenstvo z OC Dunajská Lužná
Spevácky krúžok Rudlov
Spoločenstvá z OC Firesz-Duna Mente
Don Bosco, Gbely
Dávid, Prievidza
Bartolomejčatá, Prievidza

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.