Я студент з України і мені потрібна допомога

V týchto dňoch sa realizujú stavebné práce na rekonštrukcii objektu bývalej materskej škôlky na prešovskom sídlisku Šváby. Prebiehajúce búracie práce budú ukončené do konca júna 2012. Prvú časť objektu hodláme uviesť do prevádzky v marci 2013. Všetky stavebné práce prebiehajú pod odborným vedením oprávneného stavbyvedúceho a zmluvného stavebného dozoru v súlade s právoplatným stavebným povolením vydaným mestom Prešov. 

 

Centrum Dorka Prešov - rekonštrukčné prácePo dokončení rekonštrukcie celého objektu bude v tomto centre priestor pre prijatie 12 rodín alebo osamelých rodičov s deťmi v časti zariadenia núdzového bývania a ďalších 10 kombinovane postihnutých detí nájde útočisko v dennom stacionári pod názvom Svetielko. Rekonštrukciou objektu, úpravou priľahlého pozemku a vybudovaním nového bezpečného oplotenia naberie táto opustená budova ráz novej dominanty. 

V tomto zariadení nájde prácu 10 vysokoškolsky vzdelaných a skúsených sociálnych pracovníkov a psychológov. V zariadení budú pracovať v nepretržitej prevádzke.

Celá rekonštrukcia je realizovaná z materiálnych a finančných darov mnohých podnikateľských subjektov, súkromných osôb a farností.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.