Я студент з України і мені потрібна допомога

Prostredníctvom Nadácie deti Slovenska a jej fondu Hodina deťom sa Centru pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach podarilo získať v auguste 2012 grant na realizáciu projektu pre deti žijúce v centre. Po projektoch Môj mentor a Dorkáči do sveta to tentoraz je projekt Moja povesť.

Moja povesť“- je rozvojový program pre 12 detí z centra Dorka, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom málo podnetnom prostredí. Keďže kvalita sociálneho prostredia ovplyvňuje sebautváranie osobnosti dieťaťa vďaka voľno časovým aktivitám budujú dobrovoľníci a pracovníci centra u týchto detí ich pozitívny sebaobraz, mienku o sebe samých a učia ich „písať“ svoju povesť, ktorá sa nezakladá na tom odkiaľ pochádzam. Tento cieľ napĺňajú realizáciou nového voľno-časového programu: Kultúrno-turistický klub, ktorý je zameraný na poznávanie slovenských hradov opradených povesťami. Program zahŕňa nasledovné aktivity: poznávacie výlety, čítanie povestí a tvorba vlastných rozprávkových príbehov o hradoch, príprava itinerárov, písanie denníkov, kroniky, tematické filmové kluby, besedy, foto-výstavy z detských výprav a iné. Zmysluplné trávenie voľného času vnímajú dobrovoľníci ako nástroj pre prevenciu resp. zmiernenie negatívnych javov u detí žijúcich v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.