Я студент з України і мені потрібна допомога

V sobotu, 30. marca 2019 o 14:00, sa už tradične uskutočnil ďalší ročník Najmilšieho koncertu roka v Divadelnej sále na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Prostredníctvom tanca, piesní, hudobných nástrojov, ako aj dramatickej tvorby sa na ňom odprezentovali talentované deti a mládež z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín z východného Slovenska.

Diváci potleskom vítali vždy nových vystupujúcich deti i vychovávateľov. Melancholické piesne striedali hip hopové tance, rómske tance sa míňali s folklórom, doplnené o komentáre moderátorky Liany Ivanovej. Nervózne úsmevy vystupujúcich detí a radostné tváre divákov dotvárali celkový dojem koncertu. Talentovanosť detí ocenili i samotný organizátori, a to v závere koncertu odovzdaním diplomov a malých darčekov, ktoré dostali z rúk svojich anjelov – dobrovoľníkov. Samotný koncert ponúkal množstvo pekných momentov, kedy mohli byť účinkujúci na seba právom hrdí a vážiť si svoje umelecké výkony.

 

Centrum Dorka a regionálna pobočka úsmevu ako dar v Košiciach by rada poďakovala za pomoc s realizáciou podujatia dobrovoľníkom, spolupracovníkom za celodennú pomoc, darcom a podporcom za finančnú pomoc a v neposlednom rade deťom a vychovávateľom zo 16 zariadení za ich odhodlanie predstúpiť pred divákom s vlastným vystúpením.

V neposlednom rade ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju, ktorý poskytol dotáciu na realizáciu podujatia.

Košický samosprávny kraj

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.