Я студент з України і мені потрібна допомога

Rodiny v núdzi po náročnom období pandémie zasiahla ďalšia rana v podobe zvyšujúcej sa inflácie, ktorú spôsobila aj vojna na Ukrajine. Tá so sebou oprávnene priniesla vlnu solidarity pre utečencov, no spôsobila aj pokles pomoci pre slovenské rodiny, z ktorých sa zhruba 12,8% prepadá pod hranicu chudoby. Medzi tie najohrozenejšie patria jednorodičovské rodiny, pričom práve ich počet sa podľa dát Úsmev ako dar radikálne zvýšil. 

Na Slovensku môžeme hovoriť čoraz viac o pracujúcej chudobe, ktorej príjem nereflektuje stále rastúcu infláciu, a ktorá sa bude prepadávať pod hranicu chudoby tak rýchlo, ako bude rásť inflácia. Aktuálne sa pod hranicu chudoby prepadá 12,8% rodín, z nich najčastejšie tie jednorodičovské, ktorých je aktuálne na Slovensku viac ako 150 000. Postaviť sa opäť na nohy im pomáha najmä ich okolie, no príliv pomoci oslabol vzhľadom na stále prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Úsmev ako dar pomáha slovenským, aj ukrajinským rodinám. Momentálne sprevádza vyše 2000 slovenských rodín. V tomto roku sa im podarilo zastabilizovať už 51 slovenských a 14 ukrajinských rodín vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie.

Je dôležité, aby sme rodinám pomohli zabezpečiť bývanie, no zároveň im podali pomocnú ruku v podobe sprevádzania, a o tom projekt Dostupné sociálne nájomné bývanie je. Hovoríme o rodinách, ktoré si okrem skutočne základných potravín zabezpečiť nič iné, napríklad ani zdravotnú starostlivosť, či rozvoj detí v podobe krúžkov. V týchto rodinách hrozí vyňatie detí do ústavnej starostlivosti, čomu sa snažíme predísť systematickou pomocou. Vnímame extrémny tlak na existenciu týchto rodín z dôvodu zdražovania,“ povedal Štefan Adamjak, riaditeľ Úsmev ako dar.

Tieto formy pomoci sa rodinám v núdzi hodia najviac

Najčastejšie sa jedná o pomoc finančnú, ktorú rodiny využívajú na nákup potravín a liekov, nákup oblečenia a obuvi, či krúžky a výlety pre deti. Práve krúžky sú pritom pre deti kľúčové, keďže pomáhajú s rozvojom ich osobnosti. To isté platí aj o výletoch so spolužiakmi, školou v prírode alebo letnými tábormi, v rámci ktorých majú deti možnosť socializovať sa s rovesníkmi, no pre rodiny v núdzi je to luxus, ktorí si nemôžu dovoliť. V mnohých rodinách najmä na východnom Slovensku potom dochádza k situácii, kedy deti nedokončia ani strednú školu, pretože musia ísť pracovať, aby rodičom finančne pomohli.

Hovoriť však musíme aj o ďalších formách pomoci, ako je napríklad zamestnanie na trvalý pracovný pomer. Veľakrát dochádza k tomu, že rodičia kvôli zlej finančnej situácii zoberú akúkoľvek prácu, častokrát bez riadnej zmluvy a len na dohodu, čo má následne vplyv na riadnu pomoc od štátu. Úsmev ako dar by privítal podporu od štátu formou daňového zvýhodnenia jednorodičovských rodín, pomohla by aj dlho avizovaná exekučná amnestia, nakoľko mnoho rodín sa počas pandémie zadlžilo a nevedia sa z dlhov a následnej exekúcie vymotať.

Situácia môže byť ešte o horšia

V danej situácii nie je Úsmev ako dar schopný pomôcť všetkým rodinám a boja sa, čo s týmito rodinami bude o pár mesiacov, keď príde predpokladaná ďalšia vlna pandémie ruka v ruke s inflačnou vlnou. Avizovaným rastom inflácie hrozí, že tieto rodiny prídu o strechu nad hlavou a následne aj o  deti. Vyňatie dieťaťa pritom spôsobuje traumu deťom, aj ich rodičom.

Mimovládne organizácie sú pritom limitované projektovými zdrojmi, ktoré majú alokované do konca roka 2022 a ťažko sa im posilňujú personálne kapacity. Aj preto je nesmierne dôležitá pomoc individuálnych darcov, vďaka ktorej sa rodinám v núdzi dostane potrebná pomoc.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.