Я студент з України і мені потрібна допомога

Poskytnúť dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomôcť im postaviť sa opäť na vlastné nohy a zabrániť umiestneniu ich detí do detských domovov. O to sa snažia krízové centrá Úsmevu ako dar a jedno už má od 19. marca 2018 aj Bratislava. Okrem strechy nad hlavou klientom ponúkne sociálne, psychologické, či odborné poradenstvo.

V ústavnej starostlivosti aktuálne žije viac ako 5000 detí. Podľa výskumov organizácie Úsmev ako dar by sa až 56 % z nich mohlo vrátiť k rodičom, keby sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej pomocnú ruku.

Práve z tohto dôvodu budujeme už od roku 2006 centrá na pomoc deťom a rodinám v kríze a to nielen v najchudobnejších regiónoch, ale rozhodli sme sa jedno otvoriť aj v Bratislave, kde sa sústreďujú rodiny v núdzi s vidinou lepšieho života. Chceme zachrániť hlavne deti, aby ostali so svojou mamou a otcom. Vďaka nášmu odbornému zázemiu rodiny sprevádzame na zložitej životnej ceste tak, aby sa im situácie, ktoré ich priviedli do krízového stavu, neopakovali,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Za uplynulých desať rokov sa takto podarilo pomôcť 255 rodinám, 469 deťom a 218 mladým dospelým.

Organizácia Úsmev ako dar riadi najväčšiu sieť centier s pobytovou službou pre ohrozené rodiny na Slovensku a centrum v Bratislave je určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou, alebo im takáto situácia hrozí. Kapacita zariadenia je 17 osôb v štyroch samostatných bytových jednotkách. „Našou ambíciou je vytvoriť časom komplexné multifunkčné centrum poskytujúce sociálne, psychologické či iné odborné poradenstvo rodičom, alebo ich deťom, ktoré ho budú potrebovať,“ upresňuje Emília Bezáková, riaditeľka nového Centra pre obnovu rodiny, ktorá vyrástla v detskom domove a je manažérkou regionálnych pobočiek a odborných činností v Úsmev ako dar. „Byť šéfkou takéhoto centra bol vždy môj sen, nedúfala som, že sa tak skoro naplní. Je to pre mňa výzva, avšak idem do toho s pokorou a s dôverou v našich pracovníkov, ktorých pokladám za profesionálov. Bez nich to nepôjde,“ dodáva.

Kúpa budovy centra a jeho rekonštrukcia si vyžiadali 83.000 euro, projekt podporil aj Arcibiskupský úrad výťažkom zo siedmeho ročníka Svätomartinskej zbierky, ktorá bola prerozdelená aj do ostatných centier na Slovensku. „Úsmev ako dar je spoločenstvo ľudí, ktorí sú nadchnutí službou pre dobro rodín. Pomáhajú rodinám i manželstvám v kríze a zároveň majú veľkú vnímavosť voči tým, ktorí sa dostali do detských domovov. Táto ich vnímavosť je pre mňa veľkým povzbudením,“ povedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal priestory nového centra. Výrazne finančne prispelo tiež Katolícke hnutie žien Slovenska výnosom z charitatívneho podujatia Podeľme sa v roku 2016.

Úsmev ako dar v súčasnosti aktívne podporuje až 300 rodín, v ktorých sa nachádza cez 800 detí. „Som nesmierne vďačná za pomoc, ktorú dostávame. Hoci prežívame náročné obdobie, je pre nás nádejou na nový začiatok, a tú potrebuje každý z nás,“ oceňuje Úsmevákov 26-ročná mamička štyroch detí.

otvorenie centrum ba 03 otvorenie centrum ba 01 otvorenie centrum ba 07 otvorenie centrum ba 06otvorenie centrum ba 09

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.