Я студент з України і мені потрібна допомога

Prievidza, 28.1.2011 – Rok 2011 sme začali plní elánu a radosti, tešiac sa na stretnutia s deťmi v detských domovoch.

Morálne ocenenie dobrovolníkom Úsmevu ako dar pre Trenčiansky kraj za ich činnosť v predchádzajúcom roku si prevzali zástupcovia jednotlivých anjelských tímov z rúk manažéra pre anjelský program na januárovom stretnutí.

Odovzdávanie diplomov napríklad za netradičné nápady, mladícky entuziazmus, cieľavedomú a systematickú činnosť ako aj pre najaktívnejší tím bolo sprevádzané veľkým potleskom, výkrikmi radosti, gratuláciami. Po stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskom tímovom duchu sme si spoločne vypustili lampióny sťastia.

PD

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.