Я студент з України і мені потрібна допомога

Dňa 29.9. sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny konal odborný seminár pod názvom „Zamestnávanie mladých dospelých po odchode z detského domova“. Boli sme jeho hlavným organizátorom.

 

Zúčastnili sa ho zástupcovia detských domovov, občianskych združení a neziskových organizácií pracujúcich v tejto problematike a tiež zamestnávatelia, ktorí dávajú mladým dospelým šancu vo svojich firmách.

Záštitu nad touto akciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ján Richter. Osobnou účasťou seminár podporili štátny tajomník MPSVaR Branislav Ondruš, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a riaditeľka sekcie pre rodinu Viera Miklášová. Seminár moderoval predseda SPDDD Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Zaznelo veľa vzácnych a podnetných príspevkov. Július Hron, zakladateľ a čestný predseda SPDDD Úsmev ako dar a zároveň majiteľ spoločnosti AUTO-IMPEX spol. s r.o. povedal zopár slov o systéme duálneho vzdelávania, ktorého je motorom a priekopníkom.

Skvelé spätné väzby na zamestávanie, na problémy a úskalia tejto skupiny predostreli zástupcovia EURONICS – TPD a Kauflandu.Po príspevkoch nasledovala diskusia v menších skupinách, v ktorej sa rozoberali hlbšie niektoré aspekty témy. Dochádzalo aj ku konfrontácii organizácii pracujúcich s mladými dospelými a zástupcami detských domovov s cieľom nastavenia čo najlepšej spolupráce v prospech klientov.

Chceme poďakova za osobnú účasť, pomoc a trpezlivosť pri zamestnávaní mladých dospelých konkrétnym partnerom:Kaufland Slovenská republika v.o.s., František Majtán – EURONICS TPD, AUTO-IMPEX spol. s r.o., Nadácia Volkswagen Slovakia,

Tiež ďakujeme za pomoc pri občerstvení podujatia štedrým sponzorom: MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., VERY GOODIES SK, s.r.o

minit logo sk.

VERY GOODIES LOGO BLUE OAX

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.