Я студент з України і мені потрібна допомога

V utorok 1. mája 2012 sa v obci Blatné Remety v okrese Sobrace uskutočnilo slávnostné otvorenie Komunitného pastoračného centra pre rodinu a deti. Pásku slávnostne prestrihli vladyka Milan Chautur, košický eparcha, PhDr. Slávka Bertová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda SPDDD Úsmev ako dar Prof. Jozef Mikloško.

Otec vladyka centrum požehnal a program pokračoval slávnostnou liturgiou v miestnom grécko-katolíckom chráme. Deti z náhradných rodín pod vedením otca Petra a jeho manželky Silvie si pre všetkých pripravili zaujímavý program v miestnom kultúrnom dome. Pastoračné centrum bude zároveň sídlom Inštitútu bl. Teodora Romžu a bl. Zefirína Mallu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Vzhľadom k veľkému počtu náhradných rodín v obci Blatné Remety a mnohým problémom, ktorým musia tieto rodiny čeliť, je dôležité práve tu byť oporou týmto ľuďom. Veríme, že spolupráca s otcom Petrom Horváthom, miestnym grécko-katolíckym farárom, ktorý sa aktívne venuje týmto deťom a rodinám, bude veľkým prínosom.

blatne remety 01blatne remety 02blatne remety 03blatne remety 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.