Я студент з України і мені потрібна допомога

Anjelský program je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program starajúci sa o to, aby každé dieťa z detského domova malo vedľa seba blízku podpornú osobu – svojho „anjela“ strážneho. Dôležitým prvkom Anjelského programu je akreditované vzdelávanie pre dobrovoľníkov dlhodobo pracujúcich s deťmi v konkrétnych detských domovoch a náhradných rodinách pod názvom Anjelská akadémia.

Anjelská akadémia je trojročný systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorý ich pripravuje na prácu so špecifickou skupinou detí prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania. Hlavným cieľom Anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pre realizáciu našich cieľov. Taktiež im poskytujeme základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ale aj zážitkovou formou Anjelský programučenia umožňujeme spoznať svoje kvality a pomôcť lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

„Človek obklopený priateľmi je šťastnejší, rovnako ako dieťa obklopené ľuďmi, ktorým na ňom záleží.“ Toto motto vymysleli naši anjeli ako motto Anjelskej akadémie. Druháčka Lucka berie túto tému veľmi vážne, nakoľko sama vyrastala v detskom domove. „Keď dieťa musí byť v detskom domove a navyše aj pociťuje nezáujem svojho biologického rodiča, veľmi to bolí. Keď však ešte aj v domove cíti nezáujem dospelého vychovávateľa, ovplyvní ho to na celý život. Úsmeváci mi do života vniesli záujem o moju osobu, svetlo a nádej. Teraz som šťastná, že tieto pocity môžem vyvolávať v ostatných deťoch.“

Anjelský programV roku 2018 nás vysoký záujem nových anjelov o vzdelávanie prostredníctvom Anjelskej akadémie milo prekvapil. Je dôkazom toho, že Anjelský program ako jeden z našich najdôležitejších programov má význam a my do budúcna urobíme všetko preto, aby ostal aj naďalej atraktívny pre ďalších záujemcov. Zorganizovali sme opäť dva semestre, na jar a na jeseň. Prednášky a worshopy sme obohatili o témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia detské domovy. Náročné je získať nových ľudí do tímu, avšak náročnejšie je udržať si ich. Preto sme veľkú pozornosť venovali aj motivácii, utužovaniu kolektívu a prehlbovaniu súdržnosti jednotlivých tímov.

Anjelskú akadémiu by sme nemohli realizovať bez dlhodobého a stabilného partnerstva s Nadáciou Volkswagen Slovakia. Vďaka tomuto dlhodobému partnerstvu má naše vzdelávanie systémový a dlhodobý charakter.

ĎAKUJEME 🙂

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.