Я студент з України і мені потрібна допомога

V októbri 2014 sme začali realizovať projekt pod názvom „Sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením-Úsmev ako dar“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 Cieľovou skupinou boli deti a ich rodiny ohrozené vplyvmi negatívne pôsobiacimi na vývin detí ale aj plnoleté fyzické osoby, ktoré vyrastali v detskom domove. V rámci projektu sme mali možnosť pomôcť 72 rodinám v ktorých bolo dokopy 179 detí. Projekt sme ukončili k dátumu 30.9.2015 avšak rodiny a mladí dospelí ostávajú naďalej v našej starostlivosti a v prípade potreby sa budú môcť na nás obrátiť. Projekt by nebolo možné realizovať bez podpory našich spolupracovníkov, dlhodobých partnerov a v neposlednom rade:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.