Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar získala v roku 2010 do dlhodobého bezúplatného nájmu rodinný veľko-plošný dvojdom v obci Jasov, vzdialený 27 km od mesta Košice, od Rádu Premonštrátov – Opátstvo Jasov. V priebehu nasledujúcich troch rokov za podpory opátstiev Rádu Premonštrátov v Európe a Spojených štátov amerických, detského fondu Kindermissionwerk v Aachene v Nemecku a ďalších darcov zo Slovenska prebehla rozsiahla rekonštrukcia spomínaného objektu. Po jej dokončení vznikli v objekte štyri samostatné byty a priestor na vznik piateho bytu v budúcnosti.

Filozofiou tohto nájomného sociálneho bývania je možnosť poskytnúť dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo uceleným rodinám s deťmi po skončení krízovej intervencie poskytovanej v niektorom z našich krízových centier. Prvá rodina Urdových žije v tomto dome už od roku 2011, kedy sa podarilo uviesť do prevádzky prvý zo spomínaných bytov. Ekonomickou súčasťou filozofie je hradenie si nákladov spojených s užívaním všetkých bytov samotnými nájomcami. Je to aj hmatateľný dôkaz toho, či dokážu stáť na svojich vlastných nohách ako rodina, minimálne po ekonomickej stránke. Rodinám v tomto sociálnom dome však bude naďalej poskytované sociálne poradenstvo a intervencia v prípade potreby, nie však nepretržite, tak ako to bolo počas ich pobytu v krízových zariadeniach.

„Spolupráca nášho Rádu zo spoločnosťou Úsmev ako dar trvá už desať rokov. Naše opátstvo v Jasove je presvedčené, že pomoc rodinám v núdzi je veľmi potrebná ako prvok prevencie pred úplným zlyhaním rodiny. Preto sme sa rozhodli aj tento dom venovať na tento účel a pomôcť pri jeho rekonštrukcii“, hovorí Opát Rádu Premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.

Aj toto dielo už prinieslo konkrétne výsledky – od svojho vzniku poskytlo pomoc 27 klientom. S cieľom umožniť ďalším rodinám urobiť krok do samostatnejšieho života sme v roku 2017 po nevyhnutnej rekonštrukcii dokončili aj druhý, susediaci dom, a tak sme kapacitu tohto sociálneho bývania rozšírili o ďalšie dve bytové jednotky. Centru slávnostne požehnal opát Rádu premonštrátov na Slovensku o. Martin Ambróz Štrbák a otec vikár rožňavskej diecézy Miloš Gazdík na sviatok sv. Norberta 6. júna 2017.

20170606 pozehnanie jasov 001 20170606 pozehnanie jasov 005 20170606 pozehnanie jasov 00720170606 pozehnanie jasov 008

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.