Я студент з України і мені потрібна допомога

V roku 2015 sa nám vďaka Úradu vlády Slovenskej republiky- program Kultúra národnostných menšín podarilo realizovať projekt „Spoločne“. Cieľom projektu bolo ponúknuť zmiešanej komunite detí (rómskeho aj nerómskeho pôvodu)žijúcej so svojimi rodinami v sociálnej ubytovni zmysluplnú a efektívnu alternatívu trávenia voľného času s cieľom spoznávania sa, podpory tolerancie a vzájomného porozumenia a tým eliminovať nepriaznivý vplyv národnostných predsudkov a stereotypov pôsobiacich aj v sociálne znevýhodnenom prostredí .

Projekt bol určený pre deti a mládež z nízkoprahového klubu Fun club Fortuna v Bratislave a zámerom projektu bolo spoznávania a uvedomovania si vlastnej hodnoty a hodnoty rovesníkov z iných národnostných skupín je nevyhnutným predpokladom pre porozumenie, tolerantné spolunažívanie a uvedomenie si hodnoty  a prínosov rôznorodosti. Realizovali sme letný pobyt pre 18 detí v rekreačnom zariadení Kubrica v Trenčíne, kde mali deti možnosť tráviť sedem dni v krásnej prírode. V novembri sme realizovali dievčenský a chlapčenský víkendový pobyt v Svätom Juri. Ako druhy projekt z názvom „ Priestor pre zmenu“ bol určený pre deti a mládež nízkopráhoveho centra MAK v Trnave. Hlavným cieľom projektu bolo pomoc marginalizovaným  rómskym komunitám v  sociálnej ako aj kultúrnej oblasti prostredníctvom vykonávania osvetovej činnosti, vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít a misijnej práce centra. Realizovali sme pre 20 deti denný letný tábor, kde deti zažili výlety kúpaliska a predviedli predstavenie rodičom, ktoré si počas týždňa pripravili a nacvičili. Na konci letných prázdnin deti a mládež navštívili Bratislavskú ZOO. A keďže máme veľa detičiek tak sme to realizovali ako dva výlety. V novembri sme si urobili spoločný víkendový na chate v Jahodníku. Okrem toho sme počas roka organizovali tvorivé dielne, ktoré sme nazvali šikovné ruky. Deti sa tam učili tvoriť pohľadnice vianočné výrobky a iné.

Ďakujeme partnerovi projektu: ZS2

 

ZS3 ZS5ZS6ZS7 ZS4

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.