Я студент з України і мені потрібна допомога

Najväčšia sila sa často ukrýva v nás samých. Zabúdame na to a zároveň sme nútení objaviť ju až v kritických a zložitých situáciách. Každá rodina má svoje problémy. Niektorá menšie, iná o trochu väčšie. Dôležité však je ich riešenie, na popredí ktorého je šťastie a spokojnosť dieťaťa.

Inovatívny spôsob práce s ohrozenými deťmi a ich rodinami predstavuje model skupinových rodinných terapií takzvaných stretnutí rodinného kruhu. Túto metódu k nám v roku 2006 priniesol holandský sociálny pracovník Rob van Pagée , ktorý v týchto dňoch Slovensko aj navštívil. Zúčastnil sa regionálnych seminároch, ktoré sa venovali práve problematike riešenia problémov v rodine. Ide o vyvrcholenie polročného projektu, ktorého výsledkom má byť nová metodika – teda akési „ako na to“ pri riešení krízových situácií v rodinne, ktorej hrozí odňatie dieťaťa do detského domova. Podstata spočíva predovšetkým vo voľbe mediátora , ktorý je s rodinou spätý. Môže ním byť ktokoľvek, sociálny pracovník zo štátneho úradu, učiteľ či lekár dieťaťa, psychológ, zástupca detského domova alebo terénny sociálny pracovník z tretieho sektora. Práve títo spomínaní odborníci budú problémy rodín a ich riešenia rozoberať na konferenciách a následne seminároch v Košiciach 14. marca, Banskej Bystrici 15. marca a v Bratislave 17. marca.

Metóda stretnutí rodinného kruhu je mimoriadne účinná, pomáha spojiť jednotlivých členov rodiny, ktorí hľadajú východiská zo zložitej životnej situácie. V Holandsku je táto terapia dokonca zakomponovaná do zákonov, ako jeden z nástrojov na zachovanie rodiny . „U nás môže každý občan požiadať o zorganizovanie stretnutia rodinného kruhu. Niekedy je to ťažké dať dokopy širokú rodinu. Ale stojí to za to. My týmto spôsobom napríklad bojujeme s domácim násilím v rodinách. Momentálne je to v Holandsku najvypuklejší problém,“ hovorí Rob van Pageé.

Sme presvedčení, že metóda stretnutí rodinného kruhu pomôže aj mnohým našim deťom. „Vyškolených už máme tridsať koordinátorov. Výsledky niekoľkomesačnej odbornej diskusie o zdokonaľovaní metódy stretnutí rodinného kruhu aj čoskoro zhrnieme do príručky,“ opisuje Monika Mikošková z Úsmevu ako dar.

S novým spôsobom ako pomôcť ohrozeným rodinám sa stotožňuje aj štát. „V strategickej koncepcii, ktorú pripravujeme na roky 2016 až 2020 bude zahrnuté, že detské domovy budú musieť organizovať takéto stretnutia. Takže už sa na to pripravujeme aj priestorovo. Sme presvedčení, že v novele zákona o sociálno-právnej ochrane si nájde metóda stretnutí rodinného kruhu svoje miesto. My ju vidíme to ako veľmi účinnú a efektívnu,“ dopĺňa Monika Michaelová riaditeľa odboru sociálnej ochrany na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.