Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 22. marca 2017Podpora mladých ľudí, ktorí nemajú ideálne rodinné alebo sociálne zázemie, je jedným z poslaní organizácie Úsmev ako dar. Už 10 rokov im vďaka programu „Vzdelávaním k úspechu“ prispieva na štúdium formou štipendií, aby sa na svoju budúcnosť mohli lepšie pripraviť. Tento rok si štipendium odnieslo 56 študentov.

Organizácia Úsmev ako dar sa snaží motivovať deti a mladých ľudí z detských domovov, náhradných a sociálne slabých rodín, aby sa vzdelávali. Preto už 22.-krát udelila 56-tim z nich finančnú podporu, ktorá im pomôže pokryť rôzne náklady spojené s ich štúdiom. 

stipendia 2017 foto001

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vzdelanie som za niečo dôležité začala považovať až počas samotného štúdia a neskôr, keď som si hľadala uplatnenie. Ale v odhodlaní študovať som potrebovala povzbudenie a usmernenie. Každý mladý človek takýto vplyv podľa mňa potrebuje. A keď sa mu ho nedostane od rodičov, mal by zasiahnuť niekto iný,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Sama vyrastala v detskom domove a teraz pomáha deťom s podobným osudom.

stipendia 2017 foto004Tento rok príspevok od organizácie dostala aj Michaela Suchá. „Na Univerzite Komenského som si zvolila odbor predškolská elementárna pedagogika. Snažím sa byť samostatná aj po finančnej stránke, zárobok a skúsenosti získavam opatrovaním detí, táto práca ma veľmi baví. Svojim deťom chcem raz zabezpečiť to, čo mne samej v minulosti chýbalo,“ plánuje Miška, ktorá žije v detskom domove Valaská. Zvládnutie vysokoškolského štúdia dodáva mladým ľuďom pocit sebadôvery a radosti z vlastného úspechu, čo je nesmierne dôležitý impulz do ďalšieho života. Rovnako to vníma aj Jozef Gorecký, ktorý vyrastá v detskom domove v Liptovskom Hrádku.

stipendia 2017 foto007

  „Napredovanie je vždy len otázkou toho, či sa chce človek ďalej rozvíjať a to ja chcem,“ zdôraznil Jozef. Študuje elektroenergetiku na Technickej univerzite v Košiciach a štipendium použije aj na nákup technického vybavenia a finančne náročnejších školských potrieb.

Štipendiá získalo viac ako 400 študentov
Program Vzdelávaním k úspechu“ funguje už 10 rokov a za ten čas Úsmev ako dar rozdal štipendiá v celkovej sume 142 606 eur až 446 študentom. Podporuje ho aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá tento rok prispela čiastkou 15 000 eur. 

stipendia 2017 foto008

„Máme nesmiernu radosť, že si veľa mladých ľudí z detských domovov uvedomuje význam vzdelania pre svoju budúcnosť. Veríme, že štúdium, pre ktoré sa rozhodli, úspešne ukončia a budú svoje vedomosti rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Takto sa stanú vzorom a inšpiráciou pre desiatky ďalších tínedžerov. My všetci im v tomto úsilí budeme držať palce,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Príbehy našich študentov

1. Lea Hubová / Lea žije v profesionálnej rodine u svoje sestry v Nitre, ktorá ju veľmi podporuje, aby vyštudovala školu, ktorá ju baví. Už tretí rok navštevuje strednú odbornú školu masmédií v Bratislave, a keďže cestovanie do školy by bolo náročné a zdĺhavé, momentálne býva na internáte. Lea je veľmi šikovná, zaoberá sa písaním článkov, rozhlasom a prácou s kamerou. Má vlastnú rozhlasovú reláciu, prispieva do školského časopisu Genezis, a je tiež členkou Študentskej únie Slovenska, kde sa celoročne zúčastňuje projektov, ktoré majú za úlohu vzdelávať mladých študentov mimo školských lavíc. Tento rok by sa rada zúčastnila na koncoročnom výlete do Talianska. Popri škole brigáduje, aby si našetrila na tento výlet. Peniaze zo štipendia jej poslúžia na poplatok za ubytovanie na internáte a na študijné materiály.

2. Michala Suchá / Miška už druhý rok študuje na UK na pedagogickej fakulte, odbor učiteľstvo pre predprimárne vzdelanie. Túto školu si vybrala z dôvodu, že rada pracuje s deťmi. V súčasnosti žije v detskom domove Valaská. Už od nástupu na vysokú školu sa musela začať starať sama o seba, učí sa hospodáriť a byť zodpovedná za svoj život. Miška pôsobí ako dobrovoľníčka na regionálnej pobočke Úsmevu ako dar v Banskej Bystrici. Pomáha na rôznych aktivitách, táboroch a každoročne sa zúčastňuje Vianočného benefičného koncertu.

3. Jozef Gorecký / Jozef vyrastal v detskom domove Liptovský Hrádok od 4 do 7 rokov spolu s jeho troma súrodencami. Potom si ho vzali do pestúnskej starostlivosti starí rodičia. Počas prvého ročníka na strednej škole sa však znova vrátil do detského domova v Liptovskom Mikuláši, žije v ňom dodnes. Jozef študuje elektoenergetiku v prvom ročníku na Technickej Univerzite v Košiciach. Počas štúdia na základnej a strednej škole nemal možnosť navštevovať technicky zamerané krúžky, preto medzery vo vzdelaní musel dobiehať samoštúdiom. Štúdium na Technickej univerzite je náročné na odborné znalosti a technické vybavenie, a štipendium mu pomôže pri nákupe technického vybavenia či iných školských potrieb. Jožko je cieľavedomý, komunikatívny, flexibilný a veľmi šikovný, preto verí, že sa mu v budúcnosti podarí úspešne dokončiť štúdium a bude mu udelený titul Inžinier. „Napredovanie je vždy len otázkou toho, či sa chce človek ďalej rozvíjať a ja chcem,“ hovorí Jožko.

4. Nikoleta Némethová / Nikolka v súčasnosti žije v Domovskom vzdelávacom centre v Dunajskej Lužnej a je odchovankyňou detského domova Žitavce. Je študentkou druhého ročníka strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky, v odbore kaderníčka. Odbor, ktorý študuje je náročný na finančné prostriedky a Nikolka si mnohé materiály nedokáže zabezpečiť. Preto štipendium využije na svoj ďalší rozvoj a nákup materiálu do školy. Je zodpovedná, šikovná a po ukončení strednej školy by rada pokračovala štúdiom na vysokej škole. Ku štúdiu pristupuje veľmi zodpovedne a verí, že sa jej po skončení školy podarí nájsť dobré zamestnanie.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.