Я студент з України і мені потрібна допомога

V Žilinskom kraji zorganizovali úsmeváci z Dolného Kubína, v spolupráci s UPSVaR Dolný Kubín a Námestovo od 1. – 15.7. výchovno-rekreačný pobyt pre deti s poruchami správania. Tábor sa uskutočnil v rekreačnom zariadení Tatranský ranč v Osádke. Na tábore sa vystriedali dve skupiny po 19 detí vo veku od 12-17 rokov.

Celý pobyt sa niesol pod názvom „Tvoja príležitosť“. Program bol zameraný na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, vytváranie vzťahov, získanie potrebných spoločenských návykov, hry a činnosti zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu k sebe a k iným ľuďom, a na vhodné využitie voľného času.

Každý deň sa deti stretávali na spoločnom programe, na tzv. komunite. Ráno sa na komunite rozprávalo na nejakú tému – základy komunikácie, rodina – jej význam a úlohy, a iné. Tieto témy boli vždy doplnené o nejaké praktické cvičenia, do ktorých sa deti zapájali, a ktoré sa neskôr hlbšie rozoberali na skupinách.

Na večernej komunite mohli deti rozprávať o svojich pocitoch, tiež to bol priestor na to, aby dokázali samy seba oceniť a zároveň, aby dokázali prijať ocenenie od druhých.

Veľký dôraz sa kládol na prácu v skupine. Tá bola veľmi dôležitá, pretože práve tu bol vytvorený priestor, aby deti spolu so svojimi vedúcimi mohli hlbšie rozprávať o danej téme, rozprávať sa o problémoch, taktiež tu účastníci dostali spätnú väzbu na svoje správanie, názory, prejavy a pod. Zároveň to bol priestor, kde sa mohol vybudovať vzťah k deťom a dať im pocit bezpečia a dôvery.

Vzťahy k deťom sa budovali aj počas voľného času. Ten sa napr. trávil pri futbale, vodnom volejbale, spoločných výletoch, alebo skupinových výletoch na bicykli.

Jednou so skupinových aktivít, kde deti mohli naplno využiť svoju kreativitu a fantáziu, bolo tvorenie vlastného divadla. Účastníci si za pomoci vedúcich vyrobili vlastné bábky a poskladali vlastné dialógy, čím sa vytvorili zaujímavé a hlavne vtipné príbehy. Tie potom predviedli na večernom programe.

Každý účastník bol na záver pobytu ocenený diplomom a malou odmenou. Po celý čas vládla na tábore príjemná atmosféra a dobrá nálada, aj keď počasie moc neprialo. Tábor by sa nemohol uskutočniť za pomoci dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí sa deťom počas celých dvoch týždňov venovali. Veríme, že každé jedno dieťa využilo na tábore svoju príležitosť zmeniť sa. Prajeme im, aby tú svoju príležitosť pevne držali vo svojich rukách, aby sa nestalo, že im uletí, lebo človek nikdy nevie, kedy sa taká príležitosť opäť vráti.

autor: Lenka Biňašová

foto: SPDDD Úsmev ako dar Dolný Kubín

S úsmevom do lesa …

Dňa 20. – 22.7. úsmeváci z Dolného Kubína organizovaloi víkendový pobyt pre deti z detského domova z Istebného v rekreačnom zariadení Tatranský ranč v Osádke.

Pobyt bol zorganizovaný vďaka projektu „Deň rozhodnutia“, ktorého cieľom je drogová prevencia.
Kedže Tatranský ranč je v prostredí hôr, deti mali možnosť zbierať huby v lese, hrať rôzne hry, využívať tvorivú dieľňu. Hra „prejdi cez sieť“ im poukázala na dôležitosť sily pomoci a spolupráce, ktorá je podstatná pri zdolaní prekážok, príp. závislostí. V tvorivej dielni si deti vyrobili vlastný ozdobný štipec, svoj erb a vlastnú nálepku na okno pomocou farieb na okno. Pobyt im spríjemnil bazén nachádzajúci sa v areáli Tatranského ranča.

Podnikli sme aj menšiu túru na „Pokryváčsky vrch“ kde sme v lese hrali hru zameranú na vedomosti detí z poznatkov prírody. Vedeli by ste vymenovať jedlé a jedovaté huby, liečivé rastliny, alebo všetky lesné zvieratá? Kto príde do cieľa prvý slimák alebo rak?
Večery nám spríjemnilo posedenie pri ohni, kde sme mohli opekať, spievať slovenské pesničky. Kedže v tieto letné dni nám slniečko prialo, niektoré z detí mohli po prvý krát vyskúšať spanie v stane.

autor: Martina Klúčiková
foto: SPDDD Úsmev ako dar, Dolný Kubín

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.