Я студент з України і мені потрібна допомога

Pred časom sme vás informovali o výchovno-skupinovom programe, ktorý naša trnavská pobočka začala realizovať v apríli 2014 v Dunajskej Strede. Dnes môžeme povedať, že sme projekt pre 15 chlapcov vo veku od 10 do 16 rokov úspešne ukončili. Čo to znamená úspešne a čo to znamená ukončili? Projekt sme uzavreli, pretože sme naplnili jeho program, ktorý bol rozvrhnutý na 8 mesiacov, od apríla do novembra 2014.  No určite to neznamená, že sme ukončili spoluprácu s deťmi a ich rodinami.

Aj naďalej chceme chlapcov zapájať do našich aktivít a posilňovať ich rodiny v tom, čo sa za ten čas naučili. O úspešnosti môžeme hovoriť preto, že chlapci, ktorí mali predtým problémy so záškoláctvom, rešpektovaním pravidiel, autorít, a dokonca aj s drobnou priestupkovou činnosťou si svoje konanie začali uvedomovať. Pochopili, že ak chcú v živote niečo dosiahnuť, možno len také obyčajné veci ako dokončiť školu či urobiť si „vodičák“, potrebujú niečo zmeniť. Potrebujú sa naučiť s druhými vychádzať a prijať spoločenské princípy ako minimálne východisko pre svoje správanie.

Projekt zabezpečovali 4 lektorky: psychologička Andrea Hudeková a sociálne pracovníčky Zuzana Slezáková, Beáta Danišová a Barbora Hofferiková. Program pozostával z 5 jednodňových stretnutí, dvoch víkendových pobytov (jeden pre rodičov s deťmi, druhý zvlášť len pre deti) a z týždňového výchovno-rekreačného pobytu.  Cieľom podujatí bolo, okrem iného, posilniť väzby medzi rodičmi a deťmi, pretože práve tie dokážu chlapcom s problémovým správaním poskytnúť potrebnú oporu.

„Musím priznať, že niektoré rodiny boli spočiatku uzavreté a nedôverčivé. Nevedeli, ̒ na koho strane stojíme’ a slovo  ̒odborník’ v nich vzbudzovalo skôr obavu než dôveru. No už po prvých sedeniach, keď rodičia pochopili, že tu nie sme na to, aby sme ich posudzovali, ale na to, aby sme im pomohli, sa tieto pochybnosti rozplynuli,“ hovorí predsedníčka trnavskej pobočky Spoločnosti Úsmev ako dar Zuzana Spiessová.

S každým absolvovaným programom sa deti stále viac tešili na to, čo mali ešte len pred sebou. Obranné hradby sa postupne roztápali, až boli chlapci schopní otvorene prejaviť svoje emócie. Asi nikoho neprekvapí, že v ich vnútri sa skrývalo aj veľa smútku, sklamania a úzkosti. O to povzbudivejšie boli potom stretnutia, na ktorých mohli rozpoznať svoje kvality a zistiť, že ich vnímajú aj ľudia okolo.

„Každé stretnutie malo svoju tému a na jednom z nich s témou ‘ideálny rodič – ideálne dieťa’ chlapci zistili, že ich rodičia vidia v oveľa láskavejšom svetle, než by sami predpokladali. To bolo pre nich, myslím, dôležité. Uvedomili si, že pre svojich blízkych majú, napriek všetkým problémom, nezameniteľnú hodnotu,“ spomína jedna z lektoriek Zuzana Slezáková.

Zmyslom tohto projektu bolo znížiť, či úplne odstrániť negatívne prejavy správania u chlapcov a zvýšiť porozumenie a zručnosti u rodičov. No na to, aby sa nám to podarilo, sme museli dosiahnuť oveľa viac. Prebudiť u chlapcov rešpekt voči druhým i voči sebe samým a primäť rodičov, aby za riešenie problémov prebrali svoj diel zodpovednosti. Od všetkých to vyžadovalo kus odhodlania a odvahy. A za to im úprimne ďakujeme.

„Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede ďakujeme za možnosť projekt realizovať,“ dodáva Zuzana Spiessová. 

 

projekt DS 2014 002projekt DS 2014 003

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.