Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar a ostatné organizácie v sieti sledujú neúmerný nárast počtu rodín a mamiek samoživiteliek, ktoré prichádzajú o strechu nad hlavou v meste Košice. Najsmutnejšie je, keď musí byť dieťa vyňaté zo svojej rodiny. Rovnako v meste Košice sledujeme anomáliu, kde máme až 5 centier pre deti a rodiny. Rovnako deti s trvalým pobytom v Košiciach nájdeme v CDR v Dobšinej, vo Svidníku, v Medzilaborciach, Nižnej Kamenici či v Snine. Je to jasný dôkaz rozpadu rodín z rôznych príčin, kde v 42% zohráva hlavnú úlohu gamblerstvo, hazard a iné vytesňujúce závislosti jedného z rodičov najčastejšie otca alebo najstaršieho syna. 

Vzhľadom na negatívny spoločenský dopad hazardných hier obyvateľov mesta Košice, žiadame mesto Košice a jeho predstaviteľov, teda primátora mesta Košice a Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, aby v maximálnej miere využili zákonné kompetencie mesta v zmysle § 79 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a urobili všetky kroky potrebné pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým budú hazardné hry na území mesta Košice zakázané v rozsahu, ktorý zákon mestu Košice umožňuje.

Mesto má v súlade so súčasnou právnou úpravou možnosť všeobecne záväzným nariadením úplne zakázať umiestňovanie herní a kasín na svojom území podľa § 79 ods. 3 a 4 zákona o hazardných hrách tak, že zakáže ich prevádzkovanie vo všetkých typov budov, v ktorých je v súčasnosti prevádzkovanie herní a kasín podľa zákona o hazardných hrách možné.

Spoločnosť Úsmev ako dar, otec biskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ, ako predseda Rady pre rodinu pri KBS, ako aj Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a mnohé pomáhajúce subjekty na území nášho mesta, ocenili snahu vedenia mesta riešiť zákaz hazardu v meste Košice. Sme však sklamaní z postojov niektorých poslancov a starostov, ktorí predložený návrh nepodporili, a nedali ani šancu otvoriť diskusiu na úrovni mestských častí. Preto sme sa rozhodli pomôcť tejto myšlienke a vstúpiť do občianskej iniciatívy petíciou. Na Slovensku je mnoho miest, ktoré hazard už zakázali, čo potvrdzuje, že to nie je nevyhnutnosť, ktorá k mestu patrí. Petičný výbor dnešným dňom spustil petíciu na území mesta Košice, a to vydaním 100 ks podpisových hárkov, ktorý každý z nich obsahuje 24 riadkov 
na vyjadrenie súhlasu s petíciou občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice vo veku nad 18 rokov. 

Do 14.11. je nutné vyzbierať 1000 podpisov od dospelých občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice. Preto už v nedeľu 7.11.2021 budú pred kostolmi na území mesta Košice jasne označení dobrovoľníci Spoločnosti Úsmev ako dar a iných zapojených charitatívnych organizácií, ktorí Vás oslovia po sv. omši o Vašu písomnú podporu. Za Váš podpis do tejto dôležitej petície adresovanú primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach ďakujú stovky detí a mám, ktorých hazard pripravil o to najcennejšie – o rodinu.

Kontakt:

Radoslav Dráb, Spoločnosť Úsmev ako dar, predseda petičného výboru
, 0903 63 05 05

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.