Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 21. apríla 2016Úsmev ako dar je najväčšia dobrovoľnícka organizácia, ktorá už štvrťstoročie pomáha deťom z detských domovov, náhradných rodín a rodín v kríze. Okrem terénnej práci vždy bola a stále je katalyzátorom najdôležitejších systémových zmien v problematike detských domovov. Za 25 rokov prešlo naším systémom pomoci viac ako 30 tisíc detí a mladých dospelých, ktorí nás nazývajú: „Priatelia detí z detských domovov“.

Pri príležitosti nášho vzniku, ktoré bolo presne 2. apríla 1991, sme sa v rámci osláv rozhodli oceniť našich dlhoročných podporovateľov a sympatizantov. Na našej ceste pomoci deťom z detských domovov ich bolo hneď niekoľko desiatok. V utorok 19. apríla sme v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca ocenili osemdesiat z nich. „Už Albert Einstein povedal, že jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet jednej osoby. A takýto je aj náš prístup. Snažíme sa meniť osudy detí. Na túto prácu však potrebujem partnerov. Ich dlhodobá a systematická pomoc je pre nás kľúčová,“ vyzdvihuje prácu ocenených predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Na slávnostnom večeri, ktorý moderovala Katarína Brychtová vystúpili aj deti z detských domovov a svojim vystúpením spríjemnili oslavu nášho jubilea.

Počas nášho pôsobenia považujeme za prelomový rok 2001, kedy sme v spolupráci s rezortom práce a inými organizáciami naštartovali systémovú transformáciu detských domovov. Jej hlavným cieľom bola zmena detských domovov z internátnych na rodinné. Išlo o zmenu celého systému náhradnej starostlivosti smerom k rodine a o zvýšenie kvality života detí v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Táto zmena vniesla do života detí viac jedinečnosti, lásky a blízkosti. „Systémové zmeny vychádzali z praxe, ktorá v tom čase bola. Drvivá väčšina detí žila v detských domovoch internátneho typu. Nenapĺňalo to však ich potreby. Mali problém zaradiť sa do spoločnosti. Jednoducho, neboli pripravené žiť samostatný život, presadiť sa, veriť v samých seba. Individuálnejší prístup v detských domovoch rodinného typu to zmenil. Z detských domovov sa tak z trvalej stala prestupná stanica,“ vysvetľuje Jozef Mikloško. Teraz podľa štatistík žijú deti v detskom domove v priemere štyri roky. Pre zmenou systému a celkovou transformáciou v nich žili dlhodobo.
Pred či po zmene systému fungovania detských domovov sa Úsmev ako dar vždy snažil predovšetkým o jedno „…aby každé dieťa malo rodinu.“

Iniciatívu Úsmev ako dar založili šoféri z Československej televízie v Mlynskej doline. Zamestnanci televízie od roku 1975 organizovali pre deti z Detského domova v Holíči, kde vyrastal jeden ich kolega, výlety, tábory, športové olympiády a vianočné besiedky. Ich snaha vyvrcholila v roku 1982, kedy zorganizovali prvý ročník vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 25 detských domovov zo Západoslovenského i Juhomoravského kraja. Takto sa začala tradícia, ktorá každoročne oslovuje tisícky ľudí pre pomoc deťom, ktoré nemajú to šťastie vyrastať vo svojej vlastnej rodine.
Rozhlas a televízia Slovenska pomáha deťom z detských domovov doteraz. Vo vysielaní RTVS sa pravidelne na Vianoce vysiela záznam z nášho benefičného koncertu. „Je to dlhodobá a pevná spolupráca, ktorú plánujeme rozšíriť,“ povedal na slávnostnom večeri generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Štvrťstoročnica práce je za nami a ocenili ju aj autority z oblasti sociálnej práce. Pri príležitosti nášho výročia sme dostali najvyššie ocenenie – pamätnú medailu od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Našu prácu si zlatou medailou poctila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave.
Aj takéto ocenia nás posúvajú vpred v našej vízii šťastnej rodiny a plnohodnotného detstva všetkých detí na Slovensku. V budúcnosti chceme predchádzať často zbytočnému umiestneniu detí do detských domovov a byť o krok vpredu, pomáhať rodinám v kríze. „To je aj dôvod prečo v spolupráci s Nadáciou DeDo budujeme centrá na obnovu rodiny. Naša vízia a veľká výzva do budúcnosti je, aby takéto centrum bolo v každom okrese,“ upresňuje na záver Jozef Mikloško.

Rekapitulujeme alebo čo sa skrýva za „Úsmevom“

Od nášho vzniku pripravujeme prehliadku talentov v projekte Najmilšieho koncertu roka. Deťom, ktoré nedostali pozitívne podnety od rodičov tak vytvárame priestor, kde zažijú podporu a ocenenie. Za 25 rokov vystúpilo na podujatí viac ako 18 tisíc detí.

V zdravom tele sa zdravý duch prejaví na každoročných Športových hrách pre deti z detských domovov. Na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných hrách sa zúčastnilo viac ako 15 tisíc detí. Obidve aktivity rozvíjajú osobnosť detí a podporujú ich talenty.

V roku 1992 vznikol Anjelský program, dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je, aby každé dieťa z detského domova malo blízko seba podpornú osobu, „anjela“ strážneho. Odvtedy sme zrealizovali viac ako 6 tisíc rozvojových a vzdelávacích aktivít pre viac ako 16 tisíc detí.

V roku 1993 sme zahájili SOS program pre mladých, ktorí opúšťajú detské domovy. Poskytujeme im poradenstvo, sprevádzanie, finančnú a materiálnu pomoc a praktické návody, pre perspektívnu budúcnosť. Takto sme pomohli viac ako 4600 mladým dospelým.

V roku 1995 sme založili Fond Pipi Dlhej Pančuchy na podporu vzdelávania detí v detských domovoch. Prostredníctvom štipendií im poskytujeme odrazový mostík k vzdelávaniu. Za 20 rokov sa takto podporilo viac ako 550 študentov.

Pripravujeme a vzdelávame náhradných rodičov prostredníctvom zážitkového programu PRIDE. Za 14 rokov sme pripravili viac ako 1800 záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádzali sme viac ako 1400 náhradných rodín.

V spolupráci s nadáciou DeDo sme v roku 2002 postavili prvé Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej. Centrum pomáha mladým dospelým z detských domovov pri vstupe do samostatného života. Pomohli sme viac ako 500 mladým dospelým.

Od roku 2006 zavádzame i pri práci s ohrozenými rodinami Stretnutia rodinného kruhu. Je to cesta posilňovania rodín- stretnutie širokej rodiny, ktorá spoločne hľadá riešenia svojich problémov a kríz. Doteraz sme zrealizovali viac ako 130 takýchto stretnutí.

Po celom Slovensku budujeme v spolupráci s Nadáciou DeDo Krízové centrá pre obnovu rodiny DORKA. Za 7 rokov systémovej práce dokázali postaviť na nohy až 80 % takýchto rodín. V súčasnosti prevádzkujeme tri centrá pomoci – v Košiciach, Prešove a vo Zvolene.

V roku 2015 sme založili Iniciatívu Domováci domovákom, ktorá združuje viac ako 50 bývalých domovákov, ktorí našli v sebe majú odhodlanie pomôcť deťom, ktoré majú podobný osud ako mali oni.

Organizujeme Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar. Je to najstarší benefičný koncert na Slovensku a v strednej Európe a vznikol z potreby vniesť do životných príbehov opustených detí radosť, nádej a spolupatričnosť ako i z potreby ukázať problematiku a riešenia detí žijúcich mimo vlastnej rodiny. Doteraz sa ho zúčastnilo vyše 34 tisíc detí.

 25 vyrocie foto00125 vyrocie foto00425 vyrocie foto01025 vyrocie foto01225 vyrocie foto00225 vyrocie foto00525 vyrocie foto00725 vyrocie foto02825 vyrocie foto013

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.