Я студент з України і мені потрібна допомога

Podarilo sa nám to – teplo a teplú vodu máme vo všetkých troch pavilónoch krízového centra Dorka.

 

Plánovanú investíciu vybudovania ústredného kúrenia a rekonštrukcie jeho strojovne sa nám podarilo v novembri 2015 úplne dokončiť, čím sme teplo a teplú vodu  dostali do všetkých troch pavilónov budúceho krízového centra Dorka.

 

Investične nám pomohla zbierka v rámci projektu Teplo pre náš domov (www.dobrakrajina.sk) a ostatné dary a granty získané na tento zámer, najmä jeden výnimočný, ktorý sme dostali vďaka Zuzke Bartošovičovej, ktorá spolu s priateľmi pripravila vianočnú žúrku pod názvom Štedrý Predvečer a na Dobrej krajine si vybrali práve projekt Krízového centra Dorka v Prešove. Zohnali skvelé ceny do aukcie a tomboly a za pár hodín okrem príjemnej zábavy s priateľmi vyzbierali neuveriteľných 7 230 eur! Pomohli nám tak uhradiť faktúry súvisiace s celkovou investíciou do vykurovania, ktorá dosiahla takmer  8 800 eur.

Do prvých februárových dní roku 2016 uvedieme do prevádzky kapacitu takmer 50 miest pre rodiny alebo osamelých rodičov v núdzi, čím bude prešovská Dorka schopná pomáhať celkovo takmer 80 ľuďom. Zrealizované zámery však dali do poriadku iba interiér bývalej opustenej materskej školy.  Jarné a letné mesiace budúceho roku budú pre nás výzvou na postupné zateplenie celého objektu, rekonštrukciu poškodenej fasády, dokončenie prístupových komunikácií ale hlavne na dobudovanie hracích plôch pre voľnočasové aktivity detí. Tento zámer môžete finančne podporiť prostredníctvom portálu Dobrá krajina tu.

 Špecifikom prešovskej Dorky bude nie len skĺbenie poskytovania prístrešia a sociálnej starostlivosti, ale aj ponuka práce, ktorú prinesie pripravovaná výrobňa cestovín vznikajúca priamo v objekte krízového centra. Práca v cestovinárni si nebude vyžadovať špeciálne vzdelanie ani dlhodobé školenia. Navyše, samotnú prevádzku a pracovný čas bude možné nastaviť podľa špecifických potrieb klientov, čo vytvorí široký priestor pre zamestnanie najmä osamelých rodičov, ktorí tak budú môcť pracovať práve v čase, kedy sú ich deti v škole a škôlke, a tak zabezpečiť príjem pre svoju rodinu. Tento sociálny podnik je prvým modelovým v sieti našich krízových centier, a predbežne prinesie stabilnú prácu 13 ľuďom a vyprodukuje 20 ton cestovín mesačne. Práve v roku 2016 našu pozornosť zameriame na získanie zdrojov na pokrytie stavebnej či technologickej časti tohto zámeru.

Sieť krízových centier Dorka začala vznikať v roku 2006 a okrem stálej snahy o skvalitňovanie a rozširovanie svojich služieb v rámci Slovenska neustále reaguje na aktuálne potreby svojich cieľových skupín a to aj novými formami , ktoré majú charakter sociálnych inovácií. Pred niekoľkými rokmi boli centrá Dorka prvými, ktoré umožňovali prijať rodinu v kríze ako celok (čím nedošlo k jej rozdeleniu, čo bolo dovtedy štandardom – mama s deťmi bývala umiestnená do útulku pre osamelé matky, otec zase do útulku pre bezdomovcov, resp. sa pokúsil získať ubytovanie v ubytovni), dnes prichádzajú s ďalším krokom – poskytovaním práce klientom krízových centier priamo v krízovom centre v sociálnom podniku, rešpektujúcom časové možnosti osamelých rodičov a tým umožňujúce starostlivosť o ich deti a tým posilnenie rodinných väzieb. Práve vytváranie podmienok pre posilnenie rodinných väzieb je už 10 rokov hlavným cieľom Centier pre obnovu rodiny Dorka na Slovensku.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.