Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za výraznej podpory Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na celom Slovensku rozšíri svoje rady o 32 odborných pracovníkov, ktorí sa nasledujúce 4 roky budú venovať dvom základným cieľovým skupinám tejto organizácie. Prvé rozšírené pracovisko otvorila Spoločnosť Úsmev ako dar práve včera, pondelok 4.9.2017, za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho a ďalších významných hostí.

Priestory pracoviska požehnal jasovský opát otec Martin Ambróz Štrbák.

Nový 5 – členný odborný tím v Košiciach má ambíciu venovať sa mesačne viac ako 40 – tim ohrozeným rodinám v rámci celého regiónu východného Slovenska, ako aj zvýšiť záujem o náhradné rodičovstvo a reálny počet detí zverených do akejkoľvek formy náhradnej rodinnej starostlivosti.

Podľa slov predsedu organizácie Úsmev ako dar Jozefa Mikloška, ktorý sa zúčastnil na tomto otvorení, stále viac rodín na Slovensku prechádza určitou krízou. Ako tvrdí, buď si ju vyriešia samy, alebo hrozí akútne odňatie detí. Pripravovaná veľká novela Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov by mala smerovať k tomu, že na celom Slovensku by mali vznikať centrá pre dieťa aj rodinu. „V princípe ide o to, pomôcť rodine ešte skôr ako dieťa je v detskom domove, alebo skôr ako kríza dostane taký rozmer, že hrozí jeho vyňatie. My sme taký určitý predvoj tohto,“ dodal Mikloško.

Usmev otvorenie pracovisko Kovacska5Usmev otvorenie pracovisko Kovacska2Usmev otvorenie pracovisko Kovacska3

   

 

 

 

loga projekt

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.usmev.sk     www.esf.gov.sk     www.ia.gov.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.