Я студент з України і мені потрібна допомога

V dnoch 6-8.6.2014 sa konala prvá víkendovka v rámci Výchovneho a sociálneho programu zameraného na pomoc rodinám a deťom, ktorý organizuje pobočka Banská Bystrica od mája do decembra 2014 v rámci priority pre ÚPSVaR Banská Bystrica. Prvá víkendovka bola pre nás najdôležitejsia, bližšie sme sa zoznámili s rodinami, vytvorili si vzájomnú dôveru potrebnú pre ďalšiu spoluprácu a začali tak cyklus ďalších víkendových stretnutí, ktoré nás počas roka čakajú. 

 vikendovka BB 006vikendovka BB 008vikendovka BB 013vikendovka BB 014

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.