Я студент з України і мені потрібна допомога

Náhradné rodiny so svojimi deťmi z východného Slovenska sa v termíne od 24.11 do 26.11.2017 zúčastnili víkendového pobytu v rekreačnom zariadení neďaleko Košíc na Zlatej Idke. Rodinné stretnutie bolo zamerané na vzdelávanie rodičov, s témou: Identita rómskeho dieťaťa. Akciu odborne viedla lektorka Mgr. Jolana Náterová. Pobytu sa zúčastnili náhradní rodičia a ich deti, ktoré sú pestúnskej starostlivosti, v osvojení alebo v profesionálnej rodine.

Okrem prednášok bol priestor na otázky a diskusiu, kde náhradní rodičia, ktorí majú v starostlivosti aj rómske deti, hľadali cesty, ako porozumieť mnohokrát odlišnému správaniu detí.

Servis pre deti robili počas vzdelávania naši skvelí dobrovoľníci. Deti boli rozdelené do troch skupín podľa veku. S dobrovoľníkmi sa deti bavili na rôznych hrách, pohybových aktivitách, tvorivých dielňach a rôznych ďalších skupinových aktivitách. Pobyt prispel k zoznámeniu, obnoveniu kontaktov a posilneniu vzťahov medzi deťmi i dospelými a bol ďalším krokom k posilneniu komunity náhradných rodičov na východe. Celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 50 detí a dospelých. Rodičia mali možnosť tráviť spoločné chvíle s deťmi pri voľnočasových aktivitách v blízkom okolí.

Veľká vďaka patrí mestu Košice, ktoré túto akciu podporilo z projektu DAMKO. Takisto implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá projekt podporila projektom Podpora 1 – Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku.

Janka Závodská

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.