Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutoční dňa 06.07.2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch Komunitného centra SPDDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, 034 01 Ružomberok. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 01.07.2020.

Pre všetky informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.