Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC – zastupovanie počas materskej dovolenky.

Výberové konanie na pracovné miesto: odborný pracovník KC sa uskutoční dňa 25.05.2021  od  9:00 hod. do 11:00 hod., v priestoroch Komunitného centra SPDDDD Úsmev ako dar, Madačova 3,  034 01 Ružomberok

Spôsob realizácie výberového konania:  Video pohovor bude prebiehať on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.05.2021.

Pre všetky informácie kliknite sem.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.