Я студент з України і мені потрібна допомога

Na 24. ročníku Medzinárodných športových hier detí z detských domovov v Maďarsku v stredisku Zánka pri Balatone získali reprezentanti Slovenskej republiky prvenstvo. V hodnotení štátov obstáli v konkurencii Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska a odniesli si zaslúžený víťazný pohár.  Športové hry, ktoré sa uskutočnili 13. – 15. júna 2014 nadviazali na tri regionálne a jedno celoslovenské kolo, ktoré sa tento rok konalo v Dolnom Kubíne. Medzinárodného finále sa zúčastnilo 200 športovcov zo všetkých zastúpených krajín. Reprezentáciu Slovenska tvorilo 33 detí zo 16 detských domovov.

Tak ako na predchádzajúcich národných kolách, i tu sa súťažilo v atletických disciplínach, minifutbale, volejbale a stolnom tenise.

„Majstrovstvá detí z detských domovov sú unikátnym projektom s medzinárodnými rozmermi.  Práve možnosť postupu z regionálnych kôl na celoslovenské, a ďalej na medzinárodné je pre deti tou najväčšou motiváciou. A skúsenosť, že aj oni môžu reprezentovať svoj domov, svoj región, či dokonca krajinu, im pomáha znovunadobudnúť často naštrbenú sebahodnotu,“  uviedla Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorý bol spoluorganizátorom športových hier.

Medzinárodné športové hry sa konali pod záštitou Úradu na ochranu práv dieťa v Maďarsku a za osobnej účasti jeho predsedu. Hlavným organizátorom bol Detský domov v Bicske, na čele s jeho riaditeľom, a tiež riaditeľom športových aktivít pre deti z detských domovov v Maďarsku. Organizátori mali plnú podporu prezidenta Maďarskej republiky a Medzinárodnej organizácie FICE v Maďarsku.

Športové majstrovstvá pre deti z detských domovov nie sú len o športových výkonoch. Prostredníctvom športu v deťoch rozvíjajú schopnosť dosiahnuť cieľ, ktorý si sami stanovili, vytrvalosť pri jeho realizácii a dôveru vo vlastné sily. To všetko potrebujú športovci, aby mohli uspieť. To všetko potrebujú opustené deti, aby sa raz uplatnili v samostatnom živote.  33 detí zo slovenských domovov nadobudlo počas 24. ročníka športových hier skúsenosť, aké to je obstáť a zaslúžiť si uznanie i dôveru okolia.  

K tomuto výsledku sa pričinili všetci reprezentanti Slovenska, najmä však atléti, ktorí pre nás získali najväčší počet bodov. František Buda z Detského domova Štúrovo získal 3 zlaté medaile, Veronika Pinterová z Detského domova Michalovce 2 zlaté a 1 striebornú medailu, Jozef Hanus z Detského domova Ilava – Klobušice  2 zlaté medaile. Uspeli aj Anita Parlagiová a Mária Kadlečíková, ktoré obsadili v behu na 800 metrov 1. a 2. miesto. Veronika Pinterová a  Nikola Spišáková získali v skoku do diaľky 2. a 3. miesto a Patrícia Mikolajová a Alena Bocková sa vo vrhu guľou „prehádzali“ na 2. a 3. miesto. Zahanbiť sa nedali ani naše športové družstvá v behu na 4 X 100 metrov, volejbale a zmiešanej stolnotenisovej štvorhre.  

„Veľmi nás teší víťazstvo našich reprezentantov, no za najcennejšie považujeme, že deti, ktorým chýba podpora tých najbližších, mali dosť odhodlania pustiť sa s plným nasadením do priateľskej súťaže a vydať zo seba to najlepšie,“ hodnotí Mária Soboličová úspešný 24. ročník.

Už samotná účasť detí na Medzinárodných športových hrách je pozitívnou správou o ich vôli niečo dokázať a nevzdať sa aj napriek prekážkam. A to je zároveň posolstvom tohto  podujatia, ktorého  motto tvorí olympijský výrok Pierre de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

MSH 2014 002MSH 2014 003MSH 2014 004MSH 2014 005MSH 2014 006MSH 2014 007MSH 2014 008MSH 2014 009

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.