Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch od 27. mája do 2. júna 2013 sme zorganizovali celoslovenskú verejnú zbierku 1 deň úsmevu. Poznáme neoficiálny výsledok. Najlepšia škola už dostla svoj darček. Herci Robo Jakab, Lukáš Latinák, Majo Miezga a Juraj Kemka navštívili najlepšiu školu a poobedovali s deťmi v ich jedálni.

Tenro rok sa nám podarilo vyzbierať 21 727,57 Eur. Ďakujeme všetkým ľudom, ktorí nám prispeli.

Najlepšou školou, ktorej študenti vyzbierali najviac, sa stalo Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave. Študenti tejto školy vyzbierali sumu 1799,50. Z tejto školy bola aj najúspešnejšia dvojica, ktorá vyzbierala 300 Eur. Ďakujeme.

Fotogaléria spoločného obeda hercou s deťmi v ich jedálni:

herci v skole 002herci v skole 024herci v skole 025herci v skole 021

Viac fotiek nájdete na našom Facebook-u.

Fotogaléria zo stánku v Bratislave z Poštovej ulice:

WP 00025420130528 10184920130528 102010WP 000247

Keďže výťažok zbierky pôjde na pomoc deťom a rodinám v oblasti sociálnej práce a náhradnej starostlivosti, radi by sme Vám predstavili aktuálne trendy v týchto sférach, ktoré spoločnosť Úsmev ako dar vníma ako ohrozujúce, a zároveň predstavili našu víziu možných riešení.

Podľa oficiálnych štatistík narastá počet rodín v kríze, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa a jeho následné umiestnenie do zariadenia. Svedčí o tom stúpajúci počet predbežných opatrení uložených súdom za posledné roky. (Ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je jeho život, zdravie, alebo priaznivý vývin vážne ohrozený alebo narušený, OSPODaSK vykonáva pohotovostné služby a do 24 hodín umiestňuje dieťa do starostlivosti FO alebo PO, alebo zariadenia, ktoré v podanom návrhu pre okresný súd určí.)

Rozhodnutia súdu o umiestnení dieťaťa do zariadenia formou predbežného opatrenia:
Rok               2010    2011    2012
Počet detí    1102    1162    1264
Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292

Kontinuálne narastá aj počet detí v detských domovoch.

Počet detí umiestnených v detskom domove
Rok              2010    2011    2012
Počet detí    4423    4622    4701
Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292

Kapacita detských domovov je v súčasnosti na 96% plná, čo nás stavia pred otázku: Dokážeme si s týmito stúpajúcimi trendmi poradiť?
Spoločnosť Úsmev ako dar vidí riešenie v súčinnosti viacerých komponentov, predovšetkým však v sanácii biologických rodín, ktorá môže, v ideálnom prípade, viesť k úprave rodinných pomerov, čím sa predíde vyňatiu dieťaťa. Alebo v prípade, že už dieťa vyňaté bolo, umožní jeho návrat do pôvodného rodinného prostredia. Inou nevyhnutnou súčasťou riešenia je, samozrejme, rozvíjanie siete profesionálnych a náhradných rodín.

1 deň úsmevu
Už po 11. krát vyšli naši dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré prišli o to najcennejšie – o bezpečie vlastnej rodiny.

Ak ste nestihli našich dobrovoľníkov vo vašom meste, prispieť môžete aj cez SMS. Stačí ak pošlete SMS správu v tvare DMS USMEVna číslo 877.

Darujete nám tak 2 . Ďakujeme.

Ďakujeme mediálnym partnerom zbierky:

 rtvs  zoznam

mamatata web 

Ďakujeme partnerom zbierky:

karton  006 mark pinkyline  020 mark tlacrls 
 021 mark alfopa  BBprint  cetepe
 esko  kaufland  respcetapp
 slovak lines  typin logo  typocon
ZSR studio727  

 

 Ďakujeme školám, kotré sa zapojili do zbierky 1 deň úsmevu 2013:

 

Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
SŠ Svätej Rodiny – gymnázium, Gercenova 10, Bratislava
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Gymnázium sv. Fr. Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
Pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Súkromná Stredná odborná škola HOST, Riazanská 75, Bratislava
Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 11, Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Stredná odborná škola GASMO, Gogoľova 18, Bratislava
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
Pedagogická a kult. akadémia, Sokolská 6, Modra
Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
Spojená škola Stredná odborná škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
SŠ – Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Základná škola, Krátka 2, Šaľa
Gymnázium, Kapt. Nálepku 6, Sobrance
Spojená odborná škola, Prakovce 282, Prakovce
Stredná zdravotna škola, Moyzesova 17, Košice
Cirkvené gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Obchodná akadémia, „Komenského 3425/18, Trebišov
Stredná odborná škola, F. Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Stredná zdravotná škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Gymnázium, Školská 10, Spišská Nová Ves
ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Školská č.4, Michalovce
Športové gymnázium, Tr.SNP 104, Košice
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám.L.Novomeskeho 1, Košice
Gymnázium, Alejová, Košice
Stredná priemyselná škola Dopravná, Hlavná 113, Košice
Gymnázium, Kukučínová 4239/1, Poprad
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Laborecká 66, Humenné
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl. Duklianskych Hrdinov 3, Prešov
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Gymnázium sv. F. Asiského, Kláštorská 24, Levoča
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach
Gymnázium v Nových Zámkoch
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove
Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach
Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne
Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove
Gymnázium v Šahách
Základná škola v Dvoroch nad Žitavou
Stredná odborná škola zdravotnícka v Nových Zámkoch
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
Stredná zdravotnícka škola v Nitre
Stredná odborná škola v Štúrove
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom
Obchodná akadémia v Šuranoch
Stredná odborná škola v Handlovej
Gymnázium, Jablonská, Myjava
Stredná odborná škola Trokanova, Myjava
Gymnázium Nováky
Stredná odborná škola Štúrova, Dubnica nad Váhom
Stredná odborná školaOaS, Jilemnického, Trenčín
Stredná odborná škola, Púchov
Gymnázium, Púchov
Gymnázium, Školská, Považská Bystrica
Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola, Partizánske
Spojená kaltolícka škola Nemšová
Piaristické gymnázium, Trenčín
Gymnázim Nedožerského, Prievidza
Obchodná akadémia, Prievidza
Stredná odborná škola Vansovej, Prievidza
Dopravná akadémia, Trenčín
Spojená škola, Brezno
Sukr. Pedagogicka skola, Brezno
Stredná odborná škola technická, Zvolen
Stredná odborná škola drevárska, Zvolen
SPŠ dopravná, Zvolen
Súkromná umelecká škola, Zvolen
Stredná odborná škola služieb a obchodu, Zvolen
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom
Gymnázium, Kremnica
Gymnázium, Podbrezová
Stredná odborná škola, Hodruša Hámre
Gymnázium, Krupina
Stredná odborná škola, Krupina
Stredná odborná škola, Hnúšťa
Gymnázium, Poltár
Stredná odborná škola, Fiľakovo
Gymnázium, Fiľakovo
Stredná odborná škola, Tornaľa
Sukr.Gymnázium, Lučenec
SPŠ stavebná, Lučenec
Gymnázium Timr., Lučenec
1. sl. Gymnázium, Revúca
Súkr. Stredná odborná škola, Revúca
Gymnázium, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola tech., Rimavská Sobota
Gymnázium, Kremnica
Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Žarnovica
Stredná odborná škola, Modrý Kameň
Spojená škola, Banská Štiavnica
Gymnázium AS, Banská Bystrica
SOU Kremnica, Banská Bystrica
Stredná odborná škola spojená, Banská Bystrica
SPŠ, Banská Bystrica

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.