Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 8. ročník konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční dňa 10.10. 2013 o 09:00 hod. v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie je „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ??“ Konferencia sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča.
Pri príležitosti 250.výročia založenia prvého „detského domova“ na území Slovenska je cieľom konferencie pohľad do budúcnosti v starostlivosti o ohrozené deti a výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej  pôvodnej rodiny z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.  
Program konferencie    
8:00 – 9:00    prezentácia účastníkov
9:00 – 11:30    prednášky v pléne
11:30 – 12:15    obed formou bufetových stolov
12:15 – 14:15    workshopy
14:15 – 14:30    záver konferencie, výstupy

Tematické okruhy konferencie:
•    Starostlivosť o deti mimo vlastnej rodiny z pohľadu rôznych štátnych inštitúcii, neziskových organizácii, miest a samospráv
•    Praktické otázky sociálnej práce s rodinou
•    Inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny

V rámci konferencie je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu, oznámte tak v návratke, ktorú prosíme zaslať poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu   najneskôr do 13.9.2013. V prípade pasívnej účasti prosíme zaslať priloženú návratku poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu najneskôr do 27.9.2013. V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 02/638 15 208-9, 0903 781 779, alebo na vyššie uvedený mail.
Účastnícky poplatok 13,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4040029-105/3100, VS: 1010  (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady).
Tešíme sa na Vašu účasť.
                        Mgr. Emília Bezáková        

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.