Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 19. mája prebiehali na centrále Úsmev ako dar v Bratislave dva  paralelné výcviky PRIDE, jeden určený pre náhradných rodičov, druhý pre profesionálnych rodičov. 27.6. sa ukončili skupinové stretnutia záujemcov o  náhradné rodičovstvo a 1.7. sa konalo posledné stretnutie budúcich profesionálnych rodičov v tomto vzdelávacom cykle. Počas júla ešte prebiehali individuálne konzultácie, ktoré lektorky výcviku poskytli účastníkom v  domácom prostredí. Účastníkov výcviku pre náhradných rodičov bolo 14, z toho 6 párov a 2 samostatné záujemkyne. Záujemcov o profirodičovstvo bolo 7. 

Výcvik pre náhradných rodičov viedli: psychologička Mgr. Andrea Hudeková a sociálna pracovníčka Mgr. Alexandra Miklošková. Lektorkami PRIDE-u pre profesionálnych rodičov boli, opäť, psychologička Mgr. Andrea Hudeková a sociálna pracovníčka Mgr. Danka Pukancová.

Každý výcvik PRIDE pozostáva z 9 skupinových stretnutí a ďalších individuálnych konzultácií. Ich cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie o náhradnej starostlivosti, o vývine dieťaťa, jeho špecifických potrebách, jeho právach, ale aj o právach a povinnostiach rodičov.  No samotné informácie nestačia na to, aby bol človek pripravený starať sa o dieťa, ktoré sa mu biologicky nenarodilo. Preto program PRIDE využíva zážitkovú formu poznávania a účastníkom ponúka aj možnosť vyskúšať si ich rodičovskú rolu v rôznych aktivitách a modelových situáciách. Je to akési prvé nahliadnutie do oblasti náhradnej starostlivosti, kedy záujemcovia môžu sami posúdiť, či sú schopní a ochotní sa „cudzieho dieťatka“  v budúcnosti ujať.

Účastníkov výcviku pre náhradných rodičov bolo 14, z toho 6 párov a 2 samostatné záujemkyne. Záujemcov o profirodičovstvo bolo 7.  
Skupinu budúcich profesionálnych rodičov doplnili aj dvaja muži, ktorí sprevádzali svoje manželky a stretnutí sa zúčastňovali dobrovoľne. Je to skvelý spôsob, ako sa na príchod dieťatka môže pripraviť celá rodina. Takáto udalosť skutočne zasiahne celú rodinu, nielen samotného profirodiča, a preto je vhodné, aby problematike porozumel aj partner/partnerka. Jedného z nich sme sa opýtali na to, akú skúsenosť si z PRIDE-u donáša.

„Ja by som takýto výcvik doprial všetkým rodičom, nielen tým náhradným. Ukázal mi, kde sú moje slabé miesta, ako zvládnuť niektoré problematické situácie vo výchove, ako sa k nim postaviť, ako sa zachovať… Veľa to zmenilo, pretože som objavil celkom iný pohľad na vec. A ešte jasnejšie si uvedomil, že to najdôležitejšie, čo tým deťom môžeme dať,  je láska,“ hovorí pán Ondrej, manžel budúcej profimaminy.  

Každú skupinu obohatí, ak sa medzi záujemcami nájdu aj ľudia, ktorí už nejaké skúsenosti  s náhradnou starostlivosťou majú. Aj v tomto výcviku takí boli. Hovorí lektorka programu pre profirodičov Mgr. Danka Pukancová: „Mali sme v skupine jednu pani, ktorá už je pestúnkou, jednu dobrovoľníčku, ktorá si bráva z domova  dieťatko na návštevy a potom pani, ktorej dcéra už pracuje ako profimama. Jej prípad bol, pre mňa, v niečom veľmi zaujímavý. Práve preto, že profesionálne rodičovstvo prežíva so svojou dcérou a táto skúsenosť jej nie je cudzia, tak si povedala, že by sa na to dala aj ona. Je v preddôchodkovom veku a starať sa o deti z domovov vníma ako prácu, ktorá by jej mohla priniesť naplnenie a deťom zase láskyplné zázemie.“

Záujemcov o náhradné rodičovstvo prišla na posledné skupinové stretnutie informovať aj sociálna kurátorka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Alžbeta Zvijasová.

Na výcviku PRIDE získali budúci náhradní a profesionálni rodičia zručnosti, ktoré môžu uplatniť v praxi. Mnohému sa naučia až konkrétnou skúsenosťou, ale teraz sú už na ňu pripravení. A pokiaľ by sa potýkali s nejakou neistotou alebo pochybnosťami, dvere Úsmevu im zostávajú otvorené. Môžu sa zúčastňovať nášho Klubu náhradných rodín alebo využiť poradenstvo lektoriek, ktoré sú vždy ochotné im pomôcť.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.