Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava 14. marec 2018 – Ako odomknúť vlastný potenciál, ale aj ako sa dokázať lepšie presadiť v spoločnosti, to sú témy školenia, ktoré pre mladých ľudí z detských domovov pripravila organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Školenie je súčasťou projektu Domováci domovákom, je to jedna zo vzdelávacích a rozvojových aktivít, ktoré majú deti v detských domovoch pripraviť do života tak, aby si boli vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť a boli schopné postarať sa o seba a neskôr aj o budúcu rodinu.

K tomu má prispieť aj stretnutie s koučom a bývalým Prezidentom pre Európu spoločnosti Microsoft Janom Mühlfeitom a so spoluzakladateľkou a lektorkou Odomykania detského potenciálu Katarínou Novotnou.  „Mám rada nové výzvy, nových ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami dokážu obohatiť druhých. Pán Mühlfeit je veľmi uznávaný vo svojom odbore a oceňujem, že príde medzi nás a že má snahu s nami spolupracovať. Som zvedavá, čo si pre nás prichystal,“ povedala Deana Jurčová, koordinátorka projektu Domovácky parlament.

Hlavným cieľom školenia bude to, aby mladí ľudia v sebe dokázali objaviť svoj potenciál. „Chceme im ukázať, že každý človek má nejaký talent a môže v živote robiť niečo, čo ho baví a napĺňa. Tiež sa zameriame na inšpiráciu a prácu s naším vnútrom. Pre mladých vyrastajúcich v detských domovoch je veľmi dôležité, aby dokázali pracovať aj s vlastnou mysľou, mentálnou odolnosťou a všetkými prekážkami, ktoré im život pripravil, či ešte len prichystá,“ hovorí Jan Mühlfeit. Počas školenia sa však prednášajúci budú venovať aj iným témam, napríklad tomu, ako funguje náš mozog v dnešnom rýchlom svete a pripravené sú i rôzne praktické cvičenia. Pre nás sú tieto semináre výnimočné, lebo možnosť pracovať práve s ľuďmi z detských domovov je aj pre nás škola života. Nemyslíme si totiž, že by sa mali až tak zle z existenčného hľadiska, ale žiaľ, často sa stretávajú s tým, že ich spoločnosť ľutuje a oni potom majú skreslený pocit, že sú menejcenní. A to nie je pravda. My ich preto chceme povzbudiť, aby na sebe pracovali, zdokonaľovali svoje schopnosti a aj vďaka tomu si mohli plniť svoje sny. Dúfam, že si spoločne užijeme skvelý deň,“ doplnila Katarína Novotná.

Školenia sa zúčastní 60 mladých ľudí z detských domovov z rôznych regiónov Slovenska. „Máme veľkú radosť, že Jan Mühlfeit a Katka Novotná prinesú na naše školenie tento jedinečný projekt na tému odomykania svojho potenciálu. Posilnenie sebadôvery, podpora motivácie, rozvoj svojich silných stránok môžu priniesť novú perspektívu do ich životov. Veríme, že táto skúsenosť mladých nielen inšpiruje, ale aj posilní pri výbere svojej vlastnej cesty a uplatnenia sa v živote,“ uviedla Danica Lacová, Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

Ďakujeme partnerovi projektu

NADÁCIA Slovenskej Sporiteľne

 

 

 

 

skolenie4 skolenie1 skolenie6 skolenie2skolenie3 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.