Я студент з України і мені потрібна допомога

Medzinárodná konferencia „Mosty v SPO“ – Častá – Papiernička 14. – 15. 11. 2006

Cieľom 6. medzinárodnej konferencie spoločnosti Úsmev ako dar, organizovanej pod záštitou predsedu NR SR Mgr. Pavla Pašku a s odbornou garanciou ministerky práce, sociálnych vec a rodiny SR Ing. Viery Tomanovej, PhD., bolo zabezpečiť príspevky odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a práce s rodinou, vytvoriť priestor na diskusiu o smerovaní vývoja starostlivosti o deti a mládež s nariadenou ústavnou výchovou na Slovensku a poskytnúť pohľady zo zahraničia, a podnietiť diskusiu o transformácii zvyšných inštitúcií náhradnej starostlivosti a o význame individuálneho plánovania pre deti a mládež s nariadenou ústavnou starostlivosti.

Konferencie sa zúčastnilo 173 prednášajúcich, predstaviteľov štátnej správy a regionálnej samosprávy, vedúcich sociálnych odborov a odborov sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, riaditeľov zariadení náhradnej starostlivosti zo Slovenska a 7 účastníkov a prednášajúcich z ČR, Ukrajiny a Veľkej Británie.

Počas slávnostného galavečera pri príležitosti 15. výročia založenia OZ SPDDD Úsmev ako dar odovzdala ministerka PSVaR ocenenia „Z domova do rodiny“.

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu „Rodičovstvo V Európe 21. storočia“, vďaka ktorému bola dofinancovaná z programu Leonardo da Vinci sumu vo výške 3000,- EUR. Konferencie sa zároveň zúčastnila koordinátorka projektu Mary Crowley z organizácie Parenting UK.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.