Я студент з України і мені потрібна допомога

Webová stránka projektu Roma MATRIX www.romamatrix.eu  prináša mnoho informácií pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o boji s rasizmom, neznášanlivosťou a xenofóbiou voči Rómom a procesoch ich integrácie v Európe.

 Na stránke môžete nájsť články o týchto témach:

•    Zmena postojov – Riešenie  rasizmu voči Rómom prostredníctvom aktivít mediálnej kampane.
•    Boj s rasizmom – Zlepšovanie možností a podpora Rómov čeliacich diskriminácii a zločinom z nenávisti.
•    Sociálna inklúzia – Budovanie spojení a lámanie bariér medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom.
•    Výskum – Zisťovanie uplatňovania a vnímania sociálnych politík pre rómsku inklúziu.

Obsah stránky tvoria aj správy, prípadové štúdie, záznamy, videá a mnoho ďalších výstupov projektu Roma MATRIX.

Do projektu je zapojených 19 organizácií v desiatich štátoch Európskej únie. Projekt trvá dva roky, od apríla 2013 do marca 2015 a je podporovaný Programom Európskej únie pre základné práva a občianstvo.

V projekte Roma MATRIX sa realizuje trinásť aktivít, ktoré sú rozdelené do štyroch pracovných oblastí a každá organizácia sa sústreďuje na iný aspekt projektu v danej oblasti.

Úlohou organizácie Úsmev ako dar je napĺňať ciele projektu Roma MATRIX na Slovensku a pracovať s rómskou menšinou prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:

•   Politika, prax a sieťovanie: Vzdelávacie semináre pre terénnych sociálnych pracovníkov, miestnych politikov a štátnych úradníkov sociálno-právnej ochrany detí prispievajú k skvalitneniu metód práce s rómskymi rodinami.
•   Program na rozvoj životných zručností „Jump into life“ pre rómske deti opúšťajúce detské domovy vo veku od 15 do 18 rokov uľahčuje náročný proces osamostatňovania.
•   Integračné workshopy určené pre rómskych rodičov „…pre radosť z rodičovstva“ organizované s cieľom rozvíjať rodičovské zručnosti rodičov a uľahčiť integráciu ich detí do spoločnosti.
•   Program zamestnanosti zameraný na rozvoj zručností a individuálneho uplatnenia pomáha mladým Rómom starším ako 18 rokov po odchode z detského domova uplatniť sa na trhu práce.
•   Program Mentoring pre Rómov podporuje jednotlivcov v spolupráci s orgánmi verejnej správy na zlepšenie spolunažívania, pochopenia, prístupu a zapojenia medzi verejnosťou a Rómami.
•   Benefičné podujatia a verejné ocenenia Rómov podporujú budovanie pozitívneho imidžu Rómov.

EU logo ROMAMATRIX

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.